El Plenari del 21 d’abril va aprovar destinar 767.700 euros per ajudes a autònoms i 429.000 euros per a ajudes socials.

LVA.-  El passat dimarts 21 d’abril, els regidors de l’ajuntament d’Algemesí celebraren un Plenari extraordinari per via telemàtica en el que es tractaren i aprovaren els següents sis punts:

PUNT 1. Aprovar la urgència de la sessió.

PUNT 2. Presa de possessió de Raúl Armengol Adam com a regidor, substituint a Eli Lluch.

PUNT 3. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 4/2020.

Per resolució d’alcaldia es va aprovar que el 20% del superàvit del 2019 es destine a les partides de polítiques socials. Això ho permetia un Reial Decret del Consell de Ministres de fa unes setmanes, encara que s’havia de convalidar al plenari. La quantia és d’uns 19.500 euros.

PUNT 4. Deixar sense efecte l’acord de plurianualitat de la construcció del pavelló auxiliar.

El pavelló s’havia de finançar amb diversos pressupostos (de varios anys), per això, el 18 de setembre del 2019, es va declarar la plurianualitat de la inversió. Com que ara es van a destinar 515.400 euros del pavelló a les ajudes a autònoms, s’havia de deixar aquest acord sense efecte.

PUNT 5. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 3/2020.

Aquesta va ser la raó principal per convocar el plenari. És tracta de la modificació de crèdits que permetrà finançar gran part de les ajudes per la crisis del coronavirus a autònoms, comerços i pimes. La suma total és de 586.700 euros que provenen de:

 • Ajuda als autònoms: 5.000 euros
 • Pavelló auxiliar: 525.400 euros
 • Piscina d’estiu: 47.300 euros
 • Campanya d’animació comercial (Passarel·la): 19.000 euros

La resta del finançament per completar les ajudes no es va tractar al plenari però serà aprovat per resolució d’alcaldia, i seran les següents quanties provinents d’aquestes partides:

 • Fons de Cooperació Municipal: 163.000 euros
 • IVACE: 18.000 euros

Per tant, la quantia per al Pla Reactiva serà de 767.700 euros per ajudes a autònoms i 429.000 euros per a ajudes socials. En total, quasi 1’2 milions d’euros.

PUNT 6. Aprovació inicial de la mutació demanial externa del bé immoble situat al carrer Joan Fuster número 7 (antic escorxador).

Es tracta d’una tramitació més per completar l’expedient per a la licitació de l’obra del nou Centre d’Educació Especial Alberto Tortajada que està inclòs dins del pla Edificant.

A més, en el plenari es va donar compte de:

 • Totes les resolucions d’alcaldia pendents.
 • Informe d’Intervenció sobre els informes d’objecció de l’exercici 2019.
 • Suspensió del contracte de l’ORA i aparcament del Mercat (mentre dure el confinament).
 • Suspensió del contracte de la piscina coberta (mentre dure el confinament).
 • Suspensió del contracte del bar i consergeria del poliesportiu (mentre dure el confinament).
 • Tramitació d’ajudes d’emergència social en període d’Estat d’Alarma per emergència.
 • Resolució de l’establiment dels serveis essencials de l’Ajuntament.
 • Suspensió del contracte del restaurant del Casino de mutu acord (aquest de manera permanent).

Al tractar-se d’una sessió extraordinària no es van formular precs i preguntes. La sessió ordinària del ple del mes de maig se celebrarà el pròxim dia 7 per via telemàtica.