La Policia Local presenta la memòria d’actuacions des de l’adhesió de l’Ajuntament al sistema de seguiment VioGén.

LVA.-  La Policia Local d’Algemesí ha practicat 47 detencions relacionades amb casos de violència de gènere des de febrer de 2018 fins a l’actualitat. Al llarg de 2018 es van registrar 18 detencions, altres 18 en 2019 i un total de 13 en els primers nou mesos de 2020. Els casos de maltractament directe ascendeixen a 27, mentre que 20 responen a incompliments d’ordres de protecció. Durant el període de confinament, entre el 15 de març i el 21 de juny de 2020, es van practicar 5 detencions.

Les dades formen part de la primera memòria d’actuacions del denominat equip VioGén, format per un inspector i dues agents femenines de la Policia Local d’Algemesí, que va ser constituït al febrer de 2018 quan l’Ajuntament es va sumar al Sistema de Seguiment de Violència de Gènere de la Secretària d’Estat de Seguretat del Ministeri de l’Interior. El sistema VioGén persegueix sumar els esforços de totes les institucions amb competències en matèria de violència de gènere per a integrar tota la informació d’interés sobre aquest tema, fer prediccions de possibles riscos, acompanyar i protegir a les víctimes, i desenvolupar labors preventives d’avís i d’alarma quan es detecten incidències que puguen posar en perill la integritat d’alguna dona.

La memòria presentada davant la Junta de Seguretat, que ha sigut presidida per l’alcaldessa Marta Trenzano amb presència de comandaments de la Policia Nacional de la Comissaria d’Alzira, explica que l’equip VioGén ha controlat a huit dones des de la seua constitució. En el moment present considera sis casos actius, dos de risc mitjà, dos de risc baix i altres dos en els quals no s’ha apreciat risc des que són controlats. Els membres de l’equip han mantingut 50 entrevistes personals i 42 converses telefòniques amb aquestes possibles víctimes subjectes a seguiment.

En el moment present hi ha registrades 41 dones víctimes de violència de gènere a Algemesí. Cap d’elles és considerada de risc extrem, cinc estan registrades com a casos de risc mitjà, 18 de nivell baix i altres 18 de risc no detectat.

Un total de 31 víctimes són de nacionalitat espanyola i 9 són no nacionals. Entre els agressors, 30 són de nacionalitat espanyola i 11 no són nacionals. Existeixen agressors amb més d’una víctima i víctimes amb més d’un agressor. Entre les dones protegides es compta una menor d’edat.

L’equip VioGén de la Policia Local ha desenvolupat 103 gestions relacionades amb assessorament o acompanyament de víctimes o agressors a domicilis i altres organismes des de febrer de 2018.

La memòria destaca la col·laboració amb la Unitat de Família i Dona de la Policia Nacional en la Comissaria d’Alzira, amb la Seguretat Social, jutjats i tribunals, i apunta casos de cooperació amb comissaries i casernes de la Guàrdia Civil en altres poblacions.