Qualsevol ajuda vinga d’on vinga en favor de l’agricultura ha de ser sempre benvinguda. El sector primari des de fa cert temps està patint les conseqüències negatives d’una mala gestió, de la falta de previsió, de decisions polítiques incorrectes, d’excés de producció o d’un mal funcionament de la cadena alimentària, així com l’abisme que hi ha entre el preu pagat al productor i el preu que paga el consumidor.

adaribera jose ramon pousJosé Ramón Pous.-  En el passat ple de setembre, jo mateix, vaig demanar suport consistorial a la tètrica situació que molts productors estan travessant, així com la col·locació d’una pancarta al balcó del nostre ajuntament que manifestara eixe suport. Així s’ha fet per part de l’equip de govern, i encara que bastants han vist un cert oportunisme electoralista en la col·locació d’aquesta pancarta, jo he de donar gràcies al’equip de govern d’Algemesí pel suport.

Per a mi és un pas important però no el definitiu, perquè el pas més important és poder plasmar el contingut semàntic del text de la pancarta en una cosa tangible i útil per a tots els productors. No vull deixar d’esmentar el suport que la regidoria d’agricultura d’aquest ajuntament proporciona als productors en la subvenció per als tractaments de la brotà dels tarongers, i en les xarxes per a frenar l’esplai de les fulles del caki. Ara per ara és una ajuda que els productors rebem, i no vaig a entrar en si aquest ajuntament pot fer més o fer menys, però el que si que és desgraciadament cert és que pot ser que ens trobem en el principi del final de tot un sector que durant tantíssim temps ha afavorit a l’economia local, i que la seua desaparició pot ser que tinga conseqüències imprevisibles. El més important és que hi ha que tendir la mà al nostre consistori per a treballar conjuntament i establir ponts de connexió amb els diferents sectors implicats amb el nostre sector primari.