En el Plenari celebrat ahir 30 de juliol, la moció que es basava en estalviar diners reduint els sous dels regidors alliberats i personal de confiança no va tirar endavant.

Edgar Bresó.- El debat generat ahir 30 de juliol al plenari de l’ajuntament arran d’una moció presentada per un dels grups municipals en referència a l’estalvi en despeses de sous, va derivar en la demanda del regidor no adscrit Edgar Bresó reclamant de nou als distints grups municipals que justifiquen en què gasten els diners que l’ajuntament els assigna anualment.

En cas d’haver-se aprovat, la moció hauria suposat un estalvi aproximat del 0,35% del pressupost municipal. Bresó va defendre que hi havia altres fórmules per tal d’estalviar despeses, i posa com a exemple el fet que a l’inici de la legislatura dos grups municipals, inclòs el d’ell, renunciaren a percebre l’assignació prevista pels pressupostos municipals. “Són diners que no sabem on van. Nosaltres renunciarem a l’assignació perquè entenem que no era necessària per a desenvolupar la nostra tasca. És perfectament legítima i legal, està contemplada a la llei i als pressupostos. Però… on està el problema de saber què es fa amb eixos diners? Aquest és un assumpte recurrent que de tant en tant algun grup reclama al nostre Ajuntament, però curiosament mai ningú ens ha mostrat on van eixos diners que també són de tots els algemesinencs. La Llei de Bases de Règim Local és clara al respecte, eixes assignacions s’han de comptabilitzar i mostrar a petició del plenari.” (art 73.3 de la Llei 7/1985)

La moció, que es basava en la proposta d’estalviar diners del pressupost municipal reduint els sous dels regidors alliberats i personal de confiança, no va tirar endavant. Però el que sí que sembla tirarà endavant, per les paraules de Bresó, és la intenció de mostrar al poble en què s’han utilitzat els diners públics assignats als grups municipals.