S’avança l’abonament de les  pensions d’abril de 2020 dins les mesures contra el Covid-19.

Caixa Rural.-  Davant la situació d’emergència generada per l’evolució de l’COVID-19 en la qual ens trobem, amb el compromís de l’Sector Financer d’aportar mesures de suport que puguen reduir les dificultats de les persones afectades per la gravetat de l’actual situació econòmica, les entitats financeres, a través de les seves respectives associacions sectorials han acordat, amb independència de la provisió de fons per part de la Tresoreria General, procedir a l’abonament de les pensions amb anterioritat a la data en que s’hauria de fer efectiu d’acord amb el calendari establert per l’organisme pagador.

Per això, Caixa Rural d’Algemesí anticiparà l’abonament de les prestacions dels pensionistes corresponents al mes d’abril al proper dia 21 d’abril, recordant als nostres clients que el cobrament de la pensió és automàtic, està garantit i es produeix amb independència que s’actualitze la llibreta d’estalvi, podent evitar cues utilitzant la nostra xarxa de caixers, operatius durant les 24 hores.