L’Ajuntament incorpora la passarel·la de pagaments amb targeta en el caixer ciutadà del Punt d’Informació
.

LVA.-  
L’Ajuntament ha incorporat en el caixer ciutadà existent en el Punt d’Informació la passarel·la de pagaments amb targeta. D’esta manera, la ciutadania podrà efectuar el pagament dels tributs municipals, així com fer la resta d’ingressos de dret públic amb targeta de crèdit/dèbit física o incorporada a un dispositiu mòbil (no admet efectiu) sense eixir de l’edifici.

Esta nova aportació possibilita el pagament de totes les modalitats de document d’ingrés de les quals disposa l’Ajuntament com són: rebuts (dins del termini de recaptació en període voluntari), liquidacions, autoliquidacions i Documents d’ingrès del Servei de Recaptació Executiva. Finalitzada la transacció, el caixer emetrà un justificant del pagament efectuat.


Carmina Borrás, regidora d’Atenció Ciutadana i Administració Pública, ha assenyalat que «avancem en la implantació de serveis que ajuden la ciutadania en la seua relació administrativa amb l’Ajuntament dins el pla de modernització del consistori».