En 2016 les subvencions s’aprovaren, sense bases prèvies, el 30 de desembre. en estiu els centres nos sabien si rebrien diners ni quants i no pogueren planificar bé la compra

Malgrat que el PSOE falsament treu pit dient que ells no tenen problemes en les seues regidories, el ben cert és que gestionen les seues regidories de manera prou caòtica i improvisada. Exemple d’això és el que passà l’any passat en la regidoria d’Educació que duu la pròpia alcaldessa. Tant als pressupostos de l’any passat com als d’aquest hi ha una partida destinada a complementar l’ajuda atorgada per Conselleria per afavorir la gratuïtat de l’ensenyament obligatori i dotar als centres d’un banc de llibres, el conegut com a “Xarxa Llibres“.
El problema és que, tot i que l’alcaldessa coneixia des de principi de 2016 l’existència d’eixa partida, i tot i ser coneixedora que els centres devien comprar en estiu aquests llibres, l’any passat la concessió de les ajudes es va atorgar el dia 30 de desembre sense que existiren un criteris homogenis ni sense que en estiu s’informara als centres la quantitat que tenien assignada. En definitiva, l’any passat els centres tenien clar a l’hora de renovar el material la quantitat que els assignava Conselleria per a tal menester, però no tenien clar si anaven a comptar amb una ajuda municipal i, en cas afirmatiu, de quina es tractava. Aquesta mala planificació de la primera edil va fer que davant la necessitat de canviar tots els llibres dels cursos parells cada centre d’Algemesí optara per una estratègia diferent per a fer front a la despesa que no cobria Conselleria. Alguns pagaren de fons propis, altres demanaren un avançament als pares que després retornaren, altres exclogueren llibres del banc, llibres que devien comprar els propis pares. I això passà perquè, a diferència del que passava amb la part subvencionada per Conselleria, en juliol de 2016 l’ajuntament no havia donat cap criteri ni indicació concreta. I no ho féu malgrat saber la necessitat i tenir la partida. No ho féu, en definitiva per la manca d’implicació de la pròpia alcaldessa en aquest tema.
Per altra banda, a l’optar per la concessió directa sense cap criteri homogeneïtzador, quan es mira la quantitat assignada no queda clar si s’ha donat un tracte equitatiu als centres, ja que possiblement la quantitat per alumne que s’ha subvencionat varie substancialment d’un a altre. De fet, ni tan sols se sap si s’ha subvencionat sols a alumnat d’Algemesí, que seria allò lògic i esperable.
Des de M+S ALGEMESÍ apostem per a que els centres tinguen clar abans de setembre, tal i com ja saben la de Conselleria, la quantitat màxima que van a rebre per part de l’ajuntament, quantitat que ha d’estar en relació al número d’alumnat d’Algemesí que participa en el banc de llibres. I per això presentarem demà una moció demanant que entre juny i juliol s’elaboren unes bases de concessió d’ajudes per tal que sàpiguen abans de setembre la quantitat municipal que tindran per fer front a la renovació dels llibres. És una cosa tant senzilla com saber el total d’alumnat d’Algemesí de cada centre que forma part de Xarxa Llibres, sumar-lo tot i dividir la consignació pressupostària existent pel número de participants. D’aquesta manera cada centre sabrà amb anterioritat la subvenció municipal que rebrà i podrà prendre les decisions oportunes per tal de renovar els llibres que pertoque.
El que no podem es tornar a fer el que féu l’alcaldessa l’any passat: passar del tema quan és el moment i resoldre’l de pressa i corrents l’últim dia hàbil de l’any per tal que no es perda la partida. Uns diners i una necessitat que està des del dia 1 de gener no es pot atorgar el dia 30 de desembre. Si això passa és per la mala gestió que estan fent els regidors del PSOE de les seues regidories. Alcaldessa inclosa.
Font: Mesalgemesí