La Carta de Serveis per al 2022 va ser aprovada en el passat plenari, incorporant tres nous compromisos i consolidant un total de 26 serveis en distintes àrees municipals.

LVA:-  Amb una trajectòria municipal de 12 anys, la Carta de Serveis recull els compromisos de qualitat de l’Ajuntament d’Algemesí amb la ciutadania. Es tracta d’un document escrit que informa públicament als usuaris sobre els serveis que es presten, els estàndards de qualitat que s’hi apliquen i que es revisa i actualitza cada any.

Els tres nous compromisos que s’han adoptat fan referència a la realització d’una campanya de divulgació i promoció del nou servei de cita prèvia en el departament d’Informació i Atenció Local (DIAL); l’organització d’activitats de promoció i animació lectora dirigides a infants i adults en la Biblioteca Municipal i, en tercer lloc, el compromís de promoció de l’alimentació saludable en les Escoles Infantils Municipals.

Aquestes s’incorporen a molts altres serveis ja consolidats com la promoció del valencià a través d’AVIVA, les accions formatives per a persones desocupades coordinades per l’Agència de Desenvolupament d’Algemesí (ADA), el programa d’Escoles Municipals d’Iniciació Esportiva (EMIC), les actuacions de millora dels camins rurals o la rapidesa en l’atenció a la ciutadania.

Una de les missions fonamentals de la Carta de Serveis és fer un seguiment del grau de compliment i comunicar els resultats per assegurar els estàndards de qualitat establerts. És per això que es realitza una avaluació semestralment; l’última, de setembre del 2021 a febrer del 2022, ha donat uns resultats positius: dels compromisos adquirits 22 s’han efectuat al 100%, dos amb un percentatge d’entre el 95% i el 99% i dels altres dos no hi han dades per falta d’informació o per impediment a causa de les mesures sanitàries.

L’alcaldessa Marta Trenzano ha declarat que “l’Ajuntament d’Algemesí està portant a terme un intens treball de modernització de la gestió local. Ara presentem a la ciutadania aquesta Carta de Serveis en què es manifesta una voluntat ferma i inequívoca de continuar millorant la qualitat de la relació administrativa entre l’Ajuntament i el veïnat.”

La Carta de Serveis, que ha sigut certificada en qualitat d’acord amb la Norma UNE 93200:2008 per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), així com els resultats de l’últim semestre, l’enquesta de participació ciutadana i el llistat de queixes i suggeriments es poden consultar al Portal de Transparència de la pàgina web de l’Ajuntament o a través del següent enllaç: http://transparencia.algemesi.es/?page_id=600