cicles d’Administració-ies bernat guinovart-fotoperiodismo valencia-agencia de prensa valencia-prensa valencia-comunicacion-periodismo-marketing-publicidad-diseño-carteleria-carton pluma-video corporativo-agencia prensa2-moises castell-carlos bueno-la veu d'algemesíEls cicles formatius són ensenyaments de formació professional teòrics i pràctics. El seu objectiu és la preparació de l’alumne perquè puga exercir una activitat professional en una àrea laboral concreta.

Els estudis de FP donen accés a una titulació mitjana, una qualificació en la qual Espanya és deficitària en comparació amb la resta d’Europa.

Ara, la formació professional compta amb una modalitat DUAL, que suposa un increment notable en el número d’hores de pràctiques en les empreses, i que està demostrant ser un encert perquè augmenta l’empleabilitat dels alumnes al mateix temps que reforça la connexió entre el sistema educatiu i el teixit empresarial i productiu.

L’oferta educativa de cicles formatius de l’IES Bernat Guinovart inclou cicles de Manteniment en horari de matí, i cicles d’Administració i Robòtica en horari de vesprada. A més a més amb la possibilitat de participar en programes de Formació Dual en el cicles superiors de totes les branques.

Tots els cicles tenen una duració de dos anys i inclouen formació pràctica al final dels estudis, la diferència està en el requisit acadèmic: al cicle mig es pot accedir amb el títol de graduat en ESO i al cicle superior amb el de Batxillerat, encara que també es pot accedir mitjançant una prova específica.

Si es prefereixen estudis relacionats amb l’àrea industrial està la família de Manteniment, on es pot optar entre estudiar el cicle de grau mitjà (titulació de Tècnic de Manteniment Electromecànic) o superior (Tècnic Superior de Mecatrònica industrial), i la família d’Electricitat amb el cicle superior de Robòtica (Tècnic Superior en Automatització i Robòtica industrial).

Però si el que es busca són estudis en el camp de l’administració, el centre oferta tres cicles: el de Formació Professional Bàsica (Títol Professional Bàsic en Serveis Administratius), el cicle de grau mitjà (Tècnic en Gestió Administrativa) i el de grau superior (Tècnic Superior en Administració i Finances).