En les dos últimes setmames s’han produït cinc nous casos de coronavirus, d’un total de 60 acumulats. Fins el moment es comptabilitzen cinc defuncions.