La Policia Nacional reinicia la tramitació del DNI i Passaport, encara que els que hagen caducat des de l’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma tindran validesa fins al 13 de març de 2021.

LVA.-  A partir de demà dimecres 27 de maig, la Policia Nacional reinicia de manera gradual i progressiva el servei de cita prèvia per a obtenció o renovació del DNIe o Passaport a través de la pàgina oficial www.citapreviadnie.es, per a tots aquells territoris que es troben en la Fase II.

A mesura que la resta de territoris vagen entrant en esta Fase, s’aniran incorporant gradualment al sistema de cita prèvia per a l’obtenció o renovació dels documents d’identitat.

Es recorda que tots els ciutadans han d’acudir a la seua cita puntualment, proveïts de màscara, amb l’import exacte en metàl·lic de la taxa (12 € DNIe i 30 € Passaport) i de manera individual, excepte per a expedicions a menors o persones que necessiten acompanyament.

A més, es recorda que la validesa de tots els Documents Nacionals d’Identitat que hagen caducat des de l’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma el 14 de març, es prorrogarà durant un any, fins al 13 de març de 2021.