L’algemesinenc Josep Borràs ha sigut el desenvolupador d’un projecte que ja s’ha fet realitat. Es tracta de CleanAccess, un túnel que, en huit segons, realitza controls de temperatura, processos de desinfecció en mans i peus, així com d’higienització del cos, ideat per a zones d’alta concurrència.

cleanacces coronavirus

Presentació de l’arc de desinfecció en Múrcia. LVA

LVA.-  CleanAccess és senzill i no necessita estar atés, generant així un ràpid flux d’usuaris que elimina cues i retards en accessos a indústries, hotels, residències d’ancians, centres educatius, edificis públics, centres d’oci, locals d’esdeveniments, centres esportius, etc.

El túnel està preparat per a controlar a 450 usuaris per hora. Té més de 100 hores d’autonomia sense manteniment i ofereix les instruccions d’ús a través de fàcils i intuïtives pantalles.

La màquina, de disseny i fabricació espanyola, és el primer model amb estes característiques i compta amb l’homologació i certificats de qualitat europeus. CleanAccess es va presentar el passat 24 de juny a l’Hospital Mesa del Castillo de Múrcia, i des de llavors les comandes s’han disparat.