Malauradament, ens trobem en una societat en la qual la lluita contra l’assetjament escolar s’ha convertit en una prioritat, i és per aquesta raó que, des del partit Ciutadans d’Algemesí es presenta una moció, l’objectiu principal de la qual és prevenir aquest fenomen als centres escolars de la nostra ciutat.

Ciutadans.-  Som sabedors que l’assetjament escolar, també conegut com maltractament escolar o bullying en anglès, és una problemàtica que ja compta amb programes i protocols d’intervenció per part dels centres i les famílies però, considerem que es necessita reforçar aquestes mesures amb el disseny de programes preventius d’assetjament escolar.

Per tot l’anteriorment exposat, la moció que es presenta per part del grup polític Ciutadans d’Algemesí, té com a principal objectiu articular de forma efectiva el desenvolupament d’un Pla de Prevenció de l’Assetjament Escolar a les escoles d’Algemesí mitjançant la creació d’una figura policial que estiga formada i capacitada per a actuar als centres escolars com a mediador.

En definitiva, considerem que la prevenció és la clau per poder frenar aquest problema, ja que, com bé diu el refrany, “val més prevenir que lamentar”, i aquest Pla de Prevenció evitaria que s’haguera de sol·lucionar una situació que es podria haver impedit.

Aquesta moció es defensarà perquè siga aprovada pels grups polítics al pròxim plenari que tindrà