“Al pa, pa i al vi, vi” – La liquidació de la navelina feta per COPAL esta campanya 2015-2016 ens fa recuperar la il·lusió.

forum copal la veu d'algemesiEn la present campanya, COPAL ha fet una liquidació en preus de la navelina a un preu mitjà en fruita comercial de 2’516 €/@ (418’63 ptes/@). Este preu presenta un repunt a millor, comença a recordar liquidacions a les que ja no extavem acostumats i desitgem que siga el preu mínim per a futures campanyes.

Volem que la campanya passada represente un punt d’inflexió en la millora de les liquidacions que rebrem els socis de Copal. Parlem d’una liquidació favorable i més si la comparem amb les liquidacions de la cooperatives del nostre al voltant, que se situen entre 1’76 €/@ (295 ptes/@) i 1’83 €/@ (305 ptes/@).

En este cas, cal felicitar a l’equip de COPAL que ho ha fet possible i és just reconèixer el bon resultat presentat, que suposa respecte de les cooperatives amb les quals ens comparem, un increment del seus preus del 37’5%. Comencem novament a liderar.

Per als socis de Copal que formem fòrum i que estem necessitats d’aquest tipus de resultats, ens satisfà que el preu en la varietat navelina, que és la que més quilos aportem els productors, haja obtingut este resultat. Ara hi ha que realitzar un estudi profund que explique i analitze esta millora i fer les propostes necessaries per a continuar i seguir millorant. Pel que es veu en la liquidació, pareix que hi ha hagut un major aprofitament comercial del producte aportat, en este cas, navelina, ja que tan sols d’allò que s’ha produït, és destrio el 4’99% i xicotet el 1’1%, i fins a açò s’ha pagat, aspecte este que no s’ha produït en les últimes campanyes.

Per a fòrum seria desitjable que els Tècnics de Copal feren una planificació molt clara, assessorant als socis sobre quines necessitats de productes té Copal. Quines varietats necessiten per a facilitar-los una bona comercialització dels productes aportats. Estem parlant de marcar estratègies de mercat que els socis hauríem de seguir. Pot ser que açò que diem, funcionant bé, en un moment donat seria d’obligat compliment, però sí manifestem que és molt necessària ja que la inversió que el soci realitza cada vegada que es decideix a produir una varietat, és gran i a molt llarg termini. 

fòrum copal