Gràcies a la implantació d’aquest servei, els ciutadans disposen d’un canal directe de comunicació amb l’Ajuntament per a informar sobre els desperfectes localitzats en el municipi. Línia Verda afavoreix l’ús de les “bones pràctiques” mediambientals i en conseqüència, en el desenvolupament d’un municipi sostenible.
El servei Línea Verde es va implantar a Algemesí l’any 2014. Els veïns del municipi han demostrat una bona acollida del servei i prova d’açò, és l’ús continu que fan del mateix.
El tipus d’incidències que més s’han comunicat són aquelles que fan referència a “Presència d’Insectes i Rosegadors”, seguit de “Voreres i Calçades”, “Parcs i Jardins” i “Enllumenat Públic”. A dia de hui, ja s’han comunicat 1.534 incidències de les quals el 73% han sigut ja tramitades.
Per a utilitzar el servei a través de smartphone o tableta, n’hi ha prou amb descarregar l’aplicació Línea Verde. Així l’usuari es connecta a Play Store o APP Store i d’una forma fàcil i intuïtiva, es produeix la descàrrega. Aquesta és completament gratuïta.
Aquest servei, a més d’implicar al ciutadà en la consecució d’un municipi més sostenible, facilita en gran manera la gestió diària dels responsables del propi Ajuntament. A més d’agilitar els temps de reacció, dóna a conèixer situacions de millora que de no ser per la col·laboració ciutadana, el propi Ajuntament no tindria constància.
El servei Línea Verde ja aconseguit el premi Conama 2014 a la Sostenibilitat. També la seua implantació ha suposat el Premi de Qualitat 2013 en la categoria de Desenvolupament Urbà Saludable i Sostenible atorgat per la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables (RECS) en altres ajuntaments d’Espanya. Aquest premi reconeix aquelles iniciatives que col·laboren a millorar l’entorn físic i funcional del municipi promovent el desenvolupament socioeconòmic i afavorint la qualitat de vida personal, familiar, laboral i social dels ciutadans.
Des de l’Ajuntament d’Algemesí estan satisfets dels resultats obtinguts fins a hui, gràcies sobretot a la important participació ciutadana que demostra la implicació i interès dels ciutadans pel seu municipi.