Els ajuntaments afectats tindran un termini de 45 dies per a presentar les estimacions de danys en infraestructures i béns públics.

lluvias algemesiLVA.-  El Ple del Consell ha aprovat iniciar, amb caràcter d’urgència, el procés per a pal·liar els danys produïts pel temporal que va afectar principalment La Ribera i L’Horta durant els passats 4, 5 i 6 de novembre.

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències coordinarà totes les actuacions dels diferents departaments del Consell i amb altres administracions públiques per a dur a terme quantes accions siguen necessàries per a aconseguir la volta a la normalitat el més prompte possible.

Els municipis afectats pel temporal de pluja a què es refereix esta iniciativa són els pertanyents a les comarques de la Ribera Alta, la Ribera Baixa i L’Horta Sud de València.

També es podran afegir altres localitats que justifiquen que van patir danys mitjançant la presentació d’un informe de l’amplitud del fenomen meteorològic per causa de la pluja o per trobar-se aigües davall de la zona d’afecció del cicle de tempestes.

L’acord estableix un termini de 45 dies perquè les corporacions locals dels municipis afectats i els diferents departaments de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, puguen presentar les seues estimacions de danys en les infraestructures i béns públics que s’hagen vist afectats, així com, en el seu cas, de les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, s’hagen hagut d’efectuar a conseqüència del temporal.

Les sol·licituds presentades seran avaluades per l’Oficina Única Postemergència, a la qual correspondrà efectuar una estimació econòmica que s’elevarà a la Comissió Interdepartamental per a la seua posterior aprovació pel Consell.