Els populars d’Algemesí han sol·licitat hui la convocatòria d’un ple extraordinari per a tractar la devolució de l’IBI rústic de 2019 i la condonació del rebut de 2020.

Partit Popular d’Algemesí.- El PP local ha sol·licitat hui la convocatòria d’un ple extraordinari per a tractar una moció de suport fiscal als agricultors on se sol·licita la devolució de l’IBI rústic de l’exercici 2019 i la condonació del rebut de 2020.

El grup municipal va registrar esta moció per a tractar-la en el ple ordinari de maig, però no va poder ser debatuda ni en maig ni en juny per l’acumulació d’assumptes després de la parada originada per l’estat d’alarma. Ara, si es tractara en el ple d’este mes, seria el dia 30 de juliol, per la qual cosa no donaria temps a traslladar-ho al ministeri i que poguera estudiar la sol·licitud amb agost pel mig, inhàbil per a l’administració.

Amb la convocatòria del ple extraordinari, que haurà de celebrar-se en un termini màxim de 15 dies hàbils, assegurem que l’assumpte es debata, es vote i, en cas que la resta de grups el secunden, es puga traslladar al Govern d’Espanya amb un termini raonable. A més els regidors populars han autoritzat la presidenta a incorporar altres assumptes pendents per a aprofitar la convocatòria i que siga més eficient. D’aquesta manera després de l’estiu estaran tots els assumptes tractats.

Urgent

Des del Grup Popular considerem urgent que s’aproven mesures de suport a l’agricultor després de diversos episodis meteorològics i liquidacions nefastes per als nostres agricultors, en molts casos negatives. Per al portaveu popular, «és indigne que els nostres veïns hagen de pagar impostos per unes terres que els estan generant pèrdues. El Govern d’Espanya ha de ser sensible a la situació i condonar aquests impostos per a no ofegar més a un sector que demana ajuda de manera urgent», ha manifestat Sanchis.

A més, un altre dels problemes als quals s’enfronten els nostres agricultors, tal com van reconéixer en l’assemblea celebrada en Copal, és l’envelliment i escàs manteniment de les terres, produït per anys de males liquidacions que han impossibilitat invertir en elles. La condonació dels impostos suposaria un primer pas per a afavorir eixa inversió.

Des del Grup Popular esperen que la resta de partits donen suport a esta reivindicació i puga eixir aprovada per unanimitat.