“El ascens de l’atur a la comarca és brutal i cal prendre mesures per a agilitzar l’economia garantint el sistema productiu”.

PP Ribera Alta.- La Ribera Alta ha patit un dur colp en el teixit productiu i en l’economia de les famílies, marcat per les conseqüències d’una crisi sanitària, econòmica i social que ha provocat la destrucció de milers de llocs de treball. El total d’aturats a la comarca, des del passat mes de febrer s’ha vist incrementat en un 21 %, en municipis com Alzira, al voltant de 1.500 treballadors, ja s’han vist afectats per un ERTE, a Algemesí el 65% d’empreses s’acollirà a ERTE’s.

L’economia s’ha vist arrasada per la pandèmia i milers d’empreses han hagut de parar la seua producció pel que han decidit acollir-se a un ERTE, això ha suposat un increment brutal de l’atur en el sector serveis i en la indústria, les dades del SEPE indiquen que a la Ribera Alta, des del mes de febrer, l’atur s’ha incrementat en 2.955 persones, arribant a un total de 16.998 aturats a la comarca, amb una disminució important dels contractes realitzats. Segons les associacions empresarials de la comarca, les fases en les quals està sustentada la “desescalada” no garanteixen la viabilitat d’empreses i autònoms per a reactivar els seus negocis.

El primer és superar aquesta crisi però als populars de la Ribera ens preocupa la situació del mercat laboral resultant, ara que es comença a reprendre l’activitat productiva milers de treballadors no tindran una ocupació a la qual tornar, així doncs, cal establir un marc de protecció social reforçat i de recuperació econòmica planificada, amb mesures contundents i concretes que el “Govern de la Generalitat” no està aplicant, amb especial atenció a la recuperació del teixit productiu.

Tenim l’oportunitat d’estructurar un canvi de model econòmic que pose fi a la precarietat del teixit productiu i dedicar recursos en la recuperació de l’economia comarcal, proposant mesures concretes i estar així preparats per a futurs impactes com l’actual.

Les mesures urgents per a agilitzar el cicle econòmic passen per adaptació a la directiva d’insolvència, moderant la base imposable de l’impost de societats, llibertat d’amortització deduccions per inversions en teletreball, recuperació d’IVA repercutit i no cobrat, reducció de l’IBI de tots els locals afectes al cessament d’activitat empresarial. Quant a l’IRPF adequar la imputació temporal i saldos de dubtós cobrament a causa del retard en el pagament.

Per als populars de la Ribera Alta, és fonamental millorar la protecció del nostre sistema productiu i així construir un model estable i fort amb garanties per a afrontar situacions complicades, treballant perquè el 70% d’autònoms no es quede sense ajudes per cessament d’activitat i per a agilitar els canals de les exportacions dels nostres productes agrícoles, que és una de les variable positives que afecten el PIB, per tant si sabem ajustar-nos i millorar la nostra estratègia, podem contribuir a la millora de l’economia comarcal.