El 40% d’alumnat d’ESO de l’IES Bernat Guinovart participa en un programa de tutoria entre iguals.

Guimenar ies bernat guinovart algemesiLVA.-  En el curs 2018-2019 l’IES BERNAT GUINOVART posà en marxa un projecte de “tutoria entre iguals”, un projecte que ja funcionava amb èxit en altres centres,on es conegut com a projecte Pigmalió,i que nosaltres batejàremcom a GUIMENAR.

El projecte consisteix en que un alumne o alumna, principalment de 3r i 4t d’ESO, però també de batxillerat i cicles,es converteix en “tutor/a” d’altre alumne o alumna de 1r o 2n d’ESO. És especialment un projecte pensat per a que l’alumnat que s’acaba d’incorporar al centre puga consultar a un altre jove els temes que li preocupen. Durant un pati a la setmana l’alumnat tutor li oferirà consells pràctics i estratègies per a fer treballs, preparar-se assignatures. planificar-se el temps, resoldre conflictes amb els companys i companyes…

Però. com explica el coordinador del projecte, el professor Damià Jurado, “el programa està pensat sobretot per treballar la intel·ligència emocional dels més menuts i fomentar l’escolta activa. GUIMENAR, entre d’altres aspectes, ajuda adetectar o desactivar casos d’assetjament escolar, permet una integració suaude l’alumnat procedent de primària, afavoreix conéixer gent d’altres cultures i ètnies… Per això la primera activitat que fem és una festa de benvinguda per a tot l’alumnat participant. Quedem a dinar i després fem jocs al pati i descobrim quina serà la nostra parella enguany.” A més a més, serveix també, en determinades dates senyalades. per a que per parelles treballen temes com la violència de gènere, el dia de la pau, la discriminació…

En aquesta segona edició s’ha incrementat el número de participants en el projecte fins a110, conformant 55 parelles. Això implica que en el projecte participa quasi el 40% d’alumnat que cursa l’ESO, tot un èxit. Però també és molt el professorat que participa, renunciant a un dels seus esplais.Són 26 els professors i professores, quasi la meitat dels que imparteixen classe a ESO,elssupervisors que s’encarreguen de dinamitzar la interacció de les dos o tres parelles que tenen al seu càrrec.

Com indica la Cap d’Estudis d’ESO i batxillerat, Xelo González, “GUIMENAR ha estat i és tota una experiència d’èxit al nostre centre, no sols perquè l’alumnat participa encantat, sinó perquè en els dos cursos que el projecte està en marxa s’ha pogut observar estadísticament una millora de la convivència al centre. El propi alumnat aprén, mirant l’experiència d’altre com ell, a canalitzar conflictes i problemes que d’altra manera tindrien un final poc feliç”.

Aquest projecte és, a més a més, un projecte que té continuïtat més enllà dels límits de l’institut, ja que està previst per a dia 6 d’abril al El Puiguna trobada d’alumnat “tutor” dels centres on es realitza “tutoria entre iguals”. Evidentment el nostre centre no faltarà.