FIRMANT CODI ÈTIC candidats Salvador Carrasco, Ricardo García, Ramón Romero, Mª Amparo Ferragud, Enrique Rosell Raúl Aliaga

Els candidats, d’esquerra a dreta: Salvador Carrasco, Ricardo García, Ramón Romero, Mª Amparo Ferragud, Enrique Rosell i Raúl Aliaga


Ahir diumenge celebrarem l’acte de firma del codi ètic de l’equip de candidats a membres del consell rector de Copal i Caixa Rural, representants de fòrum en les pròximes eleccions. Tots han subscrit este compromís entenent i assumint uns compromisos ètics que s’obliguen a complir.
Este acte va estar presidit per la il.lusió i alegría davant un projecte convertit en programa i que ha contat en les aportacions de més de 300 inscrits en fòrum.
El codi ètic firmat implica que tots els càrrecs electes presentats per fòrum accepten:
1. La renúncia a qualsevol privilegi material derivat de forma directa de la condició de representant de fòrum en el Consell Rector de COPAL.
2. El compromís de transparència de temes que es puguen fer públics, és a dir, no sotmesos a confidencialitat i de decisions, amb l’objectiu de rendició de comptes al llarg i al final de la seua activitat com a representant.
3. El compromís d’inhibir-se en la presa de decisions que impliquen interessos personals, econòmics o polítics distints als que corresponguen en cada cas al càrrec electe en qüestió. Aquest punt no solament en termes ètics sinó també de normativa.