El punt 24 de les 115 propostes acordava augmentar almenys en 12.500€ anuals l’aportació municipal. l’any passat no ho compliren i enguany sembla que tampoc.
 L’actual equip de govern, i malgrat que el PSOE presentà en la legislatura passada una moció demanant complir el compromís de destinar el 0’7% a solidaritat, no aposta clarament per la cooperació. El punt 24 de les 115 propostes resava textualment «Augmentar en un 50% la quantitat anual destinada a la creació d’un centre d’educació secundària a Baasneere«. Això comportava un increment de 12.500€ anuals que se sumen als 25.000€ acordats en temps del govern popular.
Però des del primer moment el govern socialista no mostrà cap interés per complir aquesta part dels acords. En 2015, quan presentaren la seua proposta de pressupostos, la regidora socialista de l’àrea mantingué la mateixa dotació pressupostària per a cooperació que mantenia el PP, 45.000€. Si en 2016 finalment la partida ascendí a 57.000€ fou perquè s’aprovaren els pressuposts presentats per M+S ALGEMESÍ, que sí contemplaven consignació pressupostària per a complir el compromís.
Malgrat això ells en 2016 no compliren el compromís. Els 12.500€ compromesos es quedaren en 8.600€ que van ser aprovats en el plenari de desembre després que M+S ALGEMESÍ denunciara públicament que anaven a incomplir totalment tal compromís. Això implica que, a hores d’ara, han deixat d’invertir en el projecte cooperatiu a Burkina-Faso 3.900€ acordats. El desinterés de la responsable socialista de cooperació ha continuat enguany. El pacte entre PSOE-EU-PP per a aprovar els pressuposts d’enguany tampoc ha contemplat cap increment en la partida que s’ha mantés en els mateixos termes que l’any passat.
El ben cert és que la primera fase del centre educatiu de Baasneere està ja acabada, i de fet va a inaugurar-se en juliol. Però malgrat això, la regidoria de Cooperació no ha fet cap moviment per a fer efectiu aquest increment. Els 12.500€ d’enguany -als quals pensem caldria sumar els 3.900€ de l’any passat- deurien aprovar-se per plenari com a addenda al conveni. Això no s’ha fet encara ni s’ha encetat l’expedient.
Des de M+S ALGEMESÍ exigim el compliment d’allò pactat en juny de 2015, el compliment del punt 24 de l’acord d’investidura. Però, a més, pensem que això cal fer-ho ja abans que es produisca la inauguració de la primera fase de l’escola de Baasneere. No seria correcte que en juliol es produira la inauguració d’un centre finançat per Algemesí sense haver complit amb els nostres compromisos econòmics públics.
Si es vol, encara estem a temps de signar eixa addenda al mes de juny, addenda que contemple, almenys, l’augment dels 12.500€ d’enguany. I cal fer-ho per totes les raons ací exposades. Però això no és possible si la pròpia alcaldessa no dóna l’ordre d’obrir l’expedient, cosa que no ha fet fins ara. El desinterés de la regidora socialista responsable per aquesta qüestió i altres relatives a cooperació ha quedat més que demostrat, ja que mai ha pres cap iniciativa al respecte. Per això apel·lem directament a la primera edil, per a que complisca la seua paraula i almenys abans de juliol estiga aprovat eixe compromís que pactarem ara fa dos anys. Esperem que enguany, a diferència del que va fer l’any passat, complesquen l’acord a que es van comprometre. Sembla ser que els socialistes tampoc duen les seues àrees tant bé com pensen.
Font: Més Algemesí