La documentació per a que el polígon de Xara es constituïsca en EGM ja ha sigut entregada a l’Ajuntament per Registre d’Entrada per a la seua aprovació inicial.

LVA.-  L’Agrupació Empresarial d’Algemesí, EMPAL, porta diversos anys col·laborant en la constitució d’Entitats de Gestió i Modernització (EGM) en les diferents àrees empresarials d’Algemesí. Després de la conversió de l’Entitat de Conservació del polígon Cotes en la primera EGM de la comarca i la constitució de la EGM en el polígon de Pepe Miquel, ara ha arribat el torn de l’altre polígon de referència local, el de Xara.

Després d’un llarg procés per a definir l’àrea sobre la constituirà la EGM, la recopilació de tota la documentació corresponent, incloses les certificacions registrals i els valors cadastrals de cada parcel·la, finalment s’ha pogut presentar tota la documentació a l’Ajuntament.

La proposta pretén conjuminar en una mateixa EGM les diferents fases industrials desenvolupades en travessar les vies, així la EGM Xara, si ho aproven els propietaris, estarà conformada per les empreses instal·lades en la zona de l’Av. de Guadassuar, Raval de Sant Roc i Av. del Ferrocarril, a més del que es coneix formalment com Xara i s’inclourà tota la zona on està la COPAL.

Amb la presentació s’inicia una sèrie de tràmits burocràtics que finalitzaran amb la celebració d’una Assemblea de Ratificació on els propietaris de les parcel·les definiran la forma de gestió i de col·laboració amb l’Ajuntament.

La constitució de la EGM Xara permetrà a l’Ajuntament incrementar les subvencions que es venen rebent per a la modernització i millora de l’àrea industrial i facilitar l’aconseguir el grau de polígon industrial avançat.

En estos moments únicament la EGM Cotes ha aconseguit el màxim nivell de catalogació i s’està treballant a aconseguir que la EGM Pepe Miquel i la futura EGM Xara aconseguisquen este distintiu, que permetrà al seu torn que el municipi d’Algemesí puga ser catalogat com a Municipi Industrial Estratègic per la Generalitat Valenciana.

El president d’EMPAL, Mariano Clemente, ha manifestat que “la presentació de la documentació per a la constitució de la 3ª EGM d’Algemesí posa de manifest l’interés dels empresaris locals, d’EMPAL i de l’Ajuntament, per continuar millorant i enfortint els serveis i infraestructures de les diferents àrees empresarials. D’esta manera s’obri una oportunitat important per als empresaris de la zona de Xara que podran accedir a nous recursos col·lectius com els que ja han pogut obtindre’s a Cotes o Pepe Miquel”.