L’últim Plenari de l’Ajuntament va decidir que s’inicie la sol·licitud de la declaració de Bé d’Interès Cultural del sistema constructiu de la plaça de bous.

LVA.-  En el Plenari del 20 de setembre, es va aprovar a proposta de l’equip de govern que s’inicie l’expedient per a la sol·licitud a la Direcció de Cultura i Patrimoni de la Conselleria de Cultura de la declaració de Bé d’Interès Cultural, BIC, del sistema constructiu de la plaça de bous d’Algemesí. El resultat de la votació va ser: 16 vots a favor i 3 abstencions.

Bé d’Interés Cultural (BIC) és una figura jurídica de protecció del patrimoni històric espanyol regulada per la Llei 16/1985, de 25 de juny. En el cas de la plaça de bous d’Algemesí la competència correspon a la comunitat autònoma. La legislació aplicable a la Comunitat Valenciana respecte als Béns d’Interés Cultural és la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.

Entre les conseqüències de la declaració com Bé d’Interés Cultural estan la de passar a ser de domini públic, requerir autoritzacions especials per a qualsevol modificació, estar subjecte a l’obligació de facilitar inspecció, visita pública i investigació, tindre privilegis fiscals i poder rebre ajudes per al seu manteniment o restauració, i tindre una protecció especial.

Conforme al que s’estableix en la Llei 16/1985, després que l’Ajuntament incoe l’expedient, a la plaça de bous se li aplicarà, amb caràcter preventiu, tota la protecció jurídica prevista en les lleis, fins que l’expedient es resolga per acord del Consell de Govern de la comunitat autònoma.