Partit Popular.-  El comerç i la indústria són un pilar fonamental per a la promoció de l’economia d’Algemesí. Per això, és de vital importància que l’Ajuntament recolze als nostres emprenedors, autònoms, comerciants i empresaris:

– Pràcticament s’ha esgotat el terreny industrial per a què noves empreses puguen instal·lar-se a Algemesí. Estem perdent oportunitats d’inversió, de llocs de treball i d’ingressos per a l’economia municipal. Per això, iniciarem les gestions per a ampliar les àrees industrials i facilitar la instal·lació de noves empreses que generen riquesa.

– Ajudarem als emprenedors a través d’un programa d’acompanyament, que els assessore, no tan sols durant la posada en marxa del seu negoci, sinó també abans d’iniciar-lo i durant els primers dos anys per tal de garantir la seua continuïtat.

– Construïrem un ecoparc industrial que permeta abaratir els costos de transport i gestió dels residus que generen les empreses d’Algemesí, afavorint la seua competitivitat i compromís mediambiental.

– Col·laborarem amb l’agrupació de comerciants (ACSA) i la d’empresaris (EMPAL) per a portar a terme noves iniciatives de promoció de les PIMES comercials.

– En l’actualitat l’equip de govern està perdent moltes subvencions perquè ningú es preocupa de demanar-les. Això significa que estem perdent ingressos que es podrien reinvertir en comerços i empreses de la nostra ciutat. Per això, assignarem a un tècnic de l’ajuntament les funcions de búsqueda de convocatòries de subvencions d’altres administracions per a garantir que sol·licitem fins a l’últim euro al que tinguem dret.

– Desenvoluparem el concepte de “centre comercial obert” per a poder sol·licitar ajudes i crear una xarxa comercial integrada en l’entorn, que afavorisca les compres locals i faça més competitiu el comerç d’Algemesí.

– Treballarem, dins de la legalitat, per a què les obres, serveis o compres que realitze l’Ajuntament es queden a la nostra ciutat, perquè “Algemesí ho té tot” i a més a més, informarem a ACSA i a EMPAL de totes les licitacions públiques municipals perquè les empreses locals siguen coneixedores i puguen optar als contractes públics.

És l’hora de tornar.