L’Ajuntament de València planteja que les festes falleres coincidisquen amb la fira de juliol.

LVA.-  Després de la suspensió per la pandèmia de Coronavirus, l’Ajuntament de València ha proposat que les Falles de 2020 se celebren del 15 al 19 de juliol. La Junta Central Fallera haurà d’acceptar o rebutjar esta opció en una Assemblea de presidents.

Amb independència de les activitats estrictament falleres, la resta d’espectacles que se organitzen entorn de les festes josefines, com ara festejos taurins o concerts, hauran d’acollir-se a la normativa que establisca el Govern Valencià, que està previst que es pronuncie sobre este tema al llarg de la jornada de hui dijous 12 de març.

L’alcaldessa de Castelló, ciutat que també ha resultat afectada per la suspensió de La Magdalena, ha manifestat la voluntat de recuperar les seues festes, apuntant al mes de maig coincidint amb la celebració de la Verge de Lledó.

Els empresaris de les places de bous de València i Castelló asseguren que la seua intenció és la de programar les seues fires de manera íntegra, una cosa que pareix especialment complicada en el cas de València. El qualsevol cas, el desenvolupament de la pandèmia serà el que determine si, finalment, l’opció plantejada a València i la que s’està estudiant a Castelló són o no viables.

En qualsevol cas, i amb independència del que es decidisca fer, els aficionats que ja van adquirir els seus abonaments i entrades tindran dret a la devolució de l’import satisfet.