El col·lectiu local d’Esquerra Unida d’Algemesi després d’uns mesos de conversacions amb +A ha decidit demanar a l’equip de govern, PSOE-PSPV la remodelació de les responsabilitats, una remodelació que per EU passa per incloure a tots els grups progressistes al nostre Ajuntament, que suposaria un govern ferm i amb majoria per afrontar els 2 anys que resten de legislatura.
Ja fa prop de 6 mesos és va plantejar l’ampliació del pacte, però en aquell moments les discrepàncies eren potser massa marcades. Ara hem vist com a millorat la relació entre els nostres grups polítics, i a més som conscients que per la nostra ciutat i per la nostra ciutadania cal un projecte aglutinador entre les forces que la passada legislatura van fer possible un canvi al nostre ajuntament. Tot i que vam ser capaços de recollir una sèrie d’acords en aquell moment no va ser possible la incorporació dels 3 grups.
Per a Asensio Garcia, «és complicat governar en minoria, en un poble complex com el nostre, amb una de les taxes més elevades d’atur, amb barris en situació de vulnerabilitat, uns pressupostos escassos i una llei irracional que sotmet la capacitat de reaccionar dels ajuntaments, per això considerem que no deguem desaprofitar l’ocasió d’aglutinar el treball de totes les persones progressistes per dur endavant un canvi que il·lusione més encara a la nostra ciutadania».
A darreries de març el nostre grup municipal començà el diàleg amb els companys i companyes de +A, per superar els conflictes i estudiar l’entrada a l’equip de govern, i amb les premisses de treball que vam acordar traslladarem al grup del PSPV-PSOE i a l’alcaldessa de la ciutat la necessitat de remodelar i ampliar l’equip de govern amb l’entrada de +A. Petició que ara reiterem.
Font: EU