La Generalitat no exigirà l’ús de mascareta a les persones participants en desfilades falleres i ofrenes, però sí al públic assistent.

LVA.-  El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat una flexibilització de les normes i recomanacions establides per a la celebració de festes populars en la Comunitat Valenciana que té com a objectiu fer compatible la «màxima seguretat sanitària» amb la «major normalitat» en el desenvolupament dels actes que es programen.

Ximo Puig ha anunciat que, en concordança amb la normativa estatal, es fixa com a obligatòria la mascareta en les mascletaes i altres aglomeracions en les quals no siga possible garantir la distància de seguretat durant els actes festius que se celebren en la Comunitat Valenciana.

Com ha explicat, dins de la voluntat de flexibilitzar el marc general de mesures de seguretat sanitària, no s’exigirà l’ús de mascareta en actes ordenats en els quals es puga mantindre la distància i, per tant, s’eximirà del seu ús a les persones participants en desfilades i ofrenes, però sí que s’exigirà al públic assistent, amb l’excepció de les persones menors de 6 anys.

D’altra banda, les seus festeres assumiran la normativa específica d’hostaleria i restauració i les carpes hauran de tindre un màxim de dos laterals coberts per a ser considerades espais no tancats.

El president ha indicat que estes normes i recomanacions busquen possibilitar que les festes puguen celebrar-se «amb la màxima seguretat possible». Es pretén així garantir unes Falles «segures» i amb la «major normalitat», però tenint en compte que la pandèmia «continua entre nosaltres i que cal ser prudents».

Reducció de restriccions

El president ha precisat, d’altra banda, que la setmana vinent es realitzarà una actualització de les mesures contingudes en l’actual resolució de la Conselleria de Sanitat sobre mesures de salut pública i ha subratllat que, si continua l’actual tendència de reducció de contagis, la voluntat és que es produïsca una «rebaixa substancial de les restriccions vigents».

D’acord amb les normes i recomanacions acordades per a les festes populars, com a norma general, s’estableix, per tant, l’ús obligatori de mascareta en els casos d’aglomeracions, i, a més, es recomana el seu ús continuat quan les circumstàncies l’aconsellen.

Quant a les activitats habituals de les seus festeres, estes es desenvoluparan aplicant les mesures de seguretat relatives a l’ús de la mascareta, el manteniment de la distància de seguretat i la correcta ventilació dels locals.

Les seus festeres de “tipus C” aplicaran les mesures addicionals establides en la normativa que corresponguen a l’activitat per a la qual estiguen autoritzades. Si es realitzen activitats anàlogues a les d’hostaleria i restauració, s’haurà de complir amb la normativa sanitària vigent.

Els esmorzars, dinars i sopars es desenvoluparan preferentment a l’aire lliure, mitjançant la instal·lació de carpes amb un màxim de dos laterals o en carrers delimitats prèvia concessió de permís municipal. En tot cas, assumiran la normativa específica d’hostaleria i restauració en el moment de la celebració.

A més, es recomana que cada comissió festera compte amb la figura del coordinador/a COVID i que les activitats es realitzen a l’aire lliure en espais delimitats.