forum productors agricoles d'algemesi la veu d'algemesí moisés castell

Primera reunió grupal de Fòrum Copal. MOISÉS CASTELL


El passat dia 16, fòrum copal, va realitzar la seua primera reunió a nivell de gran grup. Va ser un gran luxe comptar amb tan nombrosa assistència. En un dels seus picos comptà amb 128 assistents, 92 assentats i els 36 restants van participar estant de peu tota la reunió. Lamentem la incomoditat d’estos últims però ens alegra que el saló es quedara xicotet. Som un gran grup i hem passat a estar adscrits degudament 123.
Es va convenir i va acceptar per tots que l’objectiu de fòrum copal és que després de debatre temes i intercanviar opinions, poder oferir als dirigents de la Copal i Caixa Rural, des de la més positiva actitud, aportacions, cooperació i col·laboració. Consideràrem imprescindible que cal treballar per a aconseguir millorar el preu dels productes que produïm, dignificar al productor i la seua economia i defensar el sistema cooperatiu. Es va fer una relació de tot el que s’ha fet fins ara i ens posàrem unes normes bàsiques per al bon funcionament.
fòrum copal s’ha compromès al fet de que les aportacions que es facen en les reunions siguen verídiques, cal dir la veritat, una veritat contrastada per a tindre sempre credibilitat, fugint de la rumorologia que no cap entre els que ho formem.
Es va posar de manifest que si es volen obtindre resultats diferents hem de col·laborar i provocar que no es faça sempre el mateix i es va posar en valor una frase que circula en el nostre poble i heretada dels nostres avantpassats: l’important per a fer un forat és no deixar de foradar.
A tots els presents ens unix una gran intranquil·litat i preocupació davant l’alarmant conjuntura que estem patint en tot allò relacionat amb l’activitat agrícola. No volem caure en el conformisme de no perdre, volem obtindre beneficis suficients per a d’aqueixa forma, a més a més, arribar a incrementar el valor patrimonial dels nostres camps.
El tema de fòrum copal va versar sobre “La transparència i la responsabilitat com a pilars per a aconseguir l’excel·lència en Copal”. Es van prendre com a base d’argumentació el treball de Ainhoa Larrañaga Elorza “La transparència en les cooperatives: més transparència és més participació” i la de la “Guia de la qualitat” per a recolzar el concepte d’excel·lència.
En el fòrum, sense límit de temps (finalitzàrem a les 21:30 h des de les 19:00 h que vam començar) va haver-hi més de 40 intervencions, totes elles, suggeriments i propostes que degudament recollides se’ls donarà forma i degudament treballades i assumides globalment, en el pròxim fòrum es donarà trasllat al Consell Rector de Copal.
Va quedar clar que fòrum copal no és una bústia de suggeriments o un mur de lamentacions, fòrum copal naix per a col·laborar i exigir dels dirigents de Copal transparència i resultats. No correspon als integrants de fòrum copal el dir què és el que han de fer, per a això hi ha gent qualificada que ho lidere i marque el camí. Sí és necessari demandar-los, sobre tot al Consell Rector, resultats positius per als seus socis.