La reunió de fòrum copal el passat dia 16 de març va comptar amb una molt nombrosa assistència com demostra que el Saló d’Actes del Casino Liberal es quedara xicotet i que els seus organitzadors es plantegen, a petició dels assistents, el sol·licitar a Copal i Caixa Rural un local per a d’ara endavant, com a socis que són de cadascuna de les entitats, un local cèntric que els permeta realitzar les seues reunions.
Fòrum copal fins hui era un possible grup que vol treballar per eixir d’esta crisi en què estan immersos. Hui, a jutjar per la quantitat de socis que van aconseguir reunir, ja no és un possible grup, és un “és”.
Fòrum copal va aconseguir en desembre passat, contant amb l’aval de 30 socis, que en l’Assemblea d’Estatuts, amb un recolçament majoritari, s’aprovaren 18 propostes, moltes d’elles tenint com a base la transparència. Quan estiguen registrats i siguen de compliment obligatori, tindran informació per fases de recol.lecció, tindran en la web els acords de transparència del Consell Rector, tindran i treballaran per tindre moltes coses que si no es fan, amb el màxim respecte, col•laboraran perquè es facen. La Copal ha de ser la que els seus socis vulguen que siga.
Estadísticament, perquè una mostra entre els socis de Copal siga representativa de tots, dels 4.800 actuals, fa falta una participació de 585 socis, seguint la fòrmula estadística que calcula la grandària de mostra necessaria.
Els 128 socis que van acudir a la reunió del dia 16, signifiquen per tant que respecte al total del número de socis (4.800) la seua representativitat global és del 21’88 %, és a dir, en termes estadístics, és com si a la reunió hagueren assistit 1.050 socis. El marge d’error que aplicat és del +/- 5%, és a dir que es mou entre 1.103 i 998 socis.
I açò és el resultat d’un estudi seriós. Tot un èxit.