Membres de fòrum es van reunir per a analitzar i estudiar el Projecte de Fons operatius per als anys 2017-2021 presentats pel Consell Rector de Copal. De la reunió van sobreeixir una sèrie de suggeriments i propostes que fòrum va traslladar als responsables de Copal perquè les estudiaren, s’interessaren i s’incorporaren al Projecte. El director general, Miguel Ángel Catalá, en un acte de cortesia, ens va proposar una reunió d’estudi que va comptar amb la presència del President, Salvador Camarasa i d’un Tècnic en el tema, Vicente Ferrís.
Punt per punt, fòrum traslladà tots els dubtes i suggeriments. És necessari dir que des de Copal es pretén que se’ns aprove el projecte en total amplitud. Una vegada aprovats per l’Administraciói és quan a nivell de Copal es poden especificar conceptes.
ACONDICIONAMENT DE PARCELES. Es acceptada la proposta d’incluir tant el plàstic per a cavallons com l’abono reciclable.
PLANTONS. Només poden entrar els plantons per a noves plantacions. El contrari seria un defecte greu del Programa operatiu. Segons pareix és el que més supervisió té.
PRODUCCIÓ ECOLÒGICA.  No entrarà en el Projecte perquè ens proposà realizar-la a través dels programes de formació contínua on es poden obtindre subvencions sense haver de gastar part dels Fons Operatius. El Director General veu que és un tema molt important al què dedicarà el seu estudi i en el que Copal no pot quedar-se arrere. El Director General se li veu molt interessat en el tema.
TRAMPES, MOSQUER, DEPREDADORS NATURAL. El Starce no pot incloure’s perquè només comprén esta subvenció a aquells productes que es venen per a no ser manipulats. És a dir no pot entrar en el Fons Operatiu tot producte que es comercialitza sense considerar-se trampa. Dit d’una altra forma, si es ven en garrafes i el comprador prepara la trampa, no entra en el F. Operatiu.
MOSCA BLANCA & NEGRETA. Fòrum donà trasllat d’una proposta d’un dels seus membres en la que plantejava que ja que la mosca blanca hivernava en els tarongers, combatre-la allí, potser amb major efectivitat i debilitar-la per tant de cara a la pròxima campanya. La proposta va ser atessa amb molt interés pel Director General que va prometre estudiar la seua viabilitat.
DEPREDADORS NATURALS – INSECTÀRI. Es va a estudiar una normativa ja creada, que possibilita la seua construcció conjuntament amb l’Ajuntament. El tema de fer un insectàri segons pareix és complex i cal involucrar a l’Ajuntament.
 
En resum, tots els suggeriments i propostes fetes per fòrum han sigut escoltades, acceptades i amb compromís de portar-les avant. Este compromís, igual que les manifestacions fetes pel Director General es mencionaran en l’Assemblea de hui per a coneixement de tots els socis.