S’ha convocat un Ple extraordinari per al 15 d’octubre.

setmana de bous algemesiLVA.-  En el Ple de l’Ajuntament de setembre es van arribar als següents acords:

1.- Per a l’esclariment dels fets succeïts en relació amb el pagament d’una factura del servici de neteja (estafa de una empresa que va suplantar la identitat de la real per a cobrar 135.400 euros), es crearà una comissió informativa de caràcter especial, que estarà formada per 12 membres, inclòs la presidenta, que serà l’alcaldessa, sense perjudici de la delegació de la presidència de cada comissió a favor d’un membre de la corporació. Per tant, cada comissió estarà formada per 4 regidors del grup PSOE, 3 regidors del grup PP, 2 regidors del grup Més Compromís, 1 regidor del grup EU:SE, 1 regidor de VOX i pel regidor no adscrit Edgar Bresó.

2.- Rebaixar el tipus de gravamen vigent en els béns de naturalesa urbana del 0’66 % al 0’635 %. (La modificació d’esta ordenança

començarà a aplicar-se el dia 1 de gener de 2021, i continuarà en vigor fins a la seua modificació o derogació).

3.- Modificar l’ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic. Quedarà en suspens el cobrament de l’ocupació de les terrasses dels bars fins que entre en vigor la nova ordenança, per la qual es deixarà de cobrar per metres ocupats per a passar a cobrar-se per taules. La raó és que, després de l’Estat d’Alarma, l’Ajuntament va permetre que els bars ampliaren les seues terrasses perquè mantingueren el mateix número de taules però degudament distanciades les unes de les altres, una cosa que no tots van complir, aprofitant per a muntar més taules, amb el que les distàncies de seguretat van seguir sense mantindre’s. La manera de corregir-ho és que es cobre per taules muntades i no per espai ocupat.

4.- Sol•licitar a la Generalitat Valenciana recuperar i reobrir l’expedient presentat per l’Ajuntament per a la declaració del sistema constructiu de la plaça de bous i tornar-lo a presentar, sol•licitant, en primer terme, la declaració com a Bé de Rellevància Local.

A esta proposta es va afegir una esmena que va presentar el PP perquè la festa de la Setmana de Bous siga declarada Bé d’Interés turístic.

A favor d’estes dos propostes van votar PSOE, PP i VOX, mentre que Més Compromís, Esquerra Unida i el regidor sense adscripció Edgar Bresó es van abstindre.