Una jornada dirigida a les empreses situades en les Entitats de Gestió i Modernització del municipi, dona a conéixer les eines i recursos per a millorar la seguretat industrial.

LVA.-  La seguretat industrial es pot definir com les eines i recursos per a la prevenció i limitació de riscos, així com els productes, protecció contra accidents i sinistres capaços de produir danys o perjudicis a les persones, flora, fauna, béns i medi ambient, derivats de l’activitat industrial o de la utilització, funcionament i manteniment de les instal·lacions o equips i de la producció, ús o consum, emmagatzematge o deixalla.

Totes estes van ser les matèries en les quals es va aprofundir en la jornada organitzada el 17 d’octubre per la EGM Cotes i la EGM Pepe Miquel a través del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de la Comunitat Valenciana en un programa finançat per la Generalitat Valenciana i en el qual també va col·laborar l’Agrupació Empresarial d’Algemesí, EMPAL.

A la inauguració de la jornada va assistir el Sr. Antonio Martínez-Canales, president de COGITICOVA, Dª Inmaculada García Pardo, directora General de la CECV, el president d’EMPAL, Mariano Clemente, i els presidents de les EGM’s d’Algemesí, Miguel Ángel Calpe en representació de la de Cotes i Mario Juan de la de Pepe Miquel. Va tancar l’acte l’Alcalde d’Algemesí, Sr. José Javier Sanchis.

Per a Mariano Clemente “la seguretat esta a casa de tots i s’ha de cuidar per a evitar riscos”. Per a Miguel Ángel Calpe “és necessari difondre les eines de les quals disposen les empreses per a gestionar més eficientment les situacions que es puguen produir.”.

Per a Mario Juan “cal invertir en la prevenció de les instal·lacions industrials per a evitar el risc d’accidents laborals”.

Per a l’alcalde de l’Algemesí, Jose Javier Sanchis “el gran desenvolupament industrial que ha tingut el municipi ha sigut pel gran compromís dels empresaris per a fer prosperar les àrees industrials i en això juga un paper important que els treballadors disposen d’un entorn i equips de treball segurs”.