Al casal Nelo Bacora de la comissió Ideal Terrassa i Adjacents després de la cremà del monument el 19 de març, es visqué el punt d’inflexió que marcà el final de l’exercici 2017 amb l’inici de 2018.
Amb sorpreses incloses, i després d’unes paraules sempre emotives del President de la comissió Alexis Vercher i Ahuir, es nomenà qui van a ser els nous màxims representants de la comissió.
Aquesta comissió, és caracteritza perquè per als nous representants sòl ser tot una sorpresa, fent que aquest moment siga encara més emotiu.
Al 2018 la Falla Ideal Terrassa estarà representada de segones generacions de fallers d’aquesta comissió.
President Infantil 2018: Marc Masiá i Lluch.
Fallera Major Infantil 2018: Carla Diez Ros
Fallera Major 2018: Marta Barberà Puchades