Davant el possible problema de sequera, representants  de FÒRUM, el dimarts passat, asistiren a l’ASSEMBLEA JUNTA GENERAL DE LA SÈQUIA REAL DEL XÚQUER. 

Des de FÒRUM exposem a continuació els punts més destacables per a coneixement de cada regant.

Representants de FÒRUM asistiren i la ressenya de l’Assemblea és la següent:

Es va aprovar l’acta de l’Assemblea anterior, així com els comptes de l’exercici actual, el pressupost per a l’exercici 2018 i la quota per servei de reg, que no s’incrementa.

S’informa que per al reg, se’ns faciliten des de la província 180 hectòmetres cúbics d’aigua. 

S’explica que no es poden posar en funcionament els pous perquè para açò s’ha de decretar una situació de sequera per lo que no es correcte dir que ficar en funcionament els pous ens salvaría. A més, si es decretara la situació de sequera, l’aigua que traguérem dels pous es restaria dels 180 hectòmetres cúbics que ens tenen assignats.

L’aigua oficialment està tallada i s’han quedat 7 sèquies per acabar de regar el «turno». Es proposa a l’Assemblea que a partir del dilluns 11 s’acaben de regar, almenys, els camps amb fruita i que cada sèquia acabe el «turno» començat. Finalment l’Assemblea aprovà que amb l’aigua que es tinga a partir del dilluns 11 es reguen també els que no tinguen fruita per fer un repartiment just i equitatiu. L’aigua que gastem ja és a compte de la que ens correspon per a la pròxima temporada. No fa falta dir que per a regar es precís sol.licitar-ho.

MOLT IMPORTANT. Si per a l’any que ve hi ha problemes de sequera, possiblement els camps amb degoteig no podran regar també a manta i les zones on hi ha possibilitat de regar per degoteig i este no està instal·lat, se li demanarà al propietari que instal·le el reg per degoteig (1). Els camps que no tenen possibilitat d’instal·lar el reg per degoteig perquè no està en zones habilitades mantindran el reg a manta en la freqüència que es puga.

(1) Recordar que a petició de FÒRUM, el Consell Rector de Copal, davant esta possible situació  aprovà sol.licitar, amb càrrec als Programes Operatius 2018 aquesta subvenció i que el termini de preinscripció serà fins al pròxim 22/12/2017, data límit per a presentar sol·licituds.