A través d’una ajuda del Ministeri de Treball i Economia Social, s’ha contractat a 112 persones desocupades del sector agrícola durant l’estiu.

Obra d’ampliació del Camí Claper. LVA

LVA.-  L’Ajuntament d’Algemesí ha rebut l’ajuda del Ministeri de Treball i Economia Social per a contractar a un total de 112 treballadors/es agrícoles durant l’estiu, època en la qual la principal campanya agrícola, la de cítrics, està parada. Aquest programa naix dels Plans Especials d’Ocupació en Zones Rurals Deprimides del Ministeri que col•labora amb les corporacions locals convocant subvencions per a pal•liar l’atur agrícola eventual.

És el Servei públic d’ocupació estatal (SEPE) l’encarregat de coordinar junt amb l’Ajuntament la contractació de personal desocupat del món agrari per a la realització d’obres o serveis d’interés general i social, relacionades amb el desenvolupament del medi rural o creació i millora d’infraestructures per a procurar una millora de la qualitat de vida en l’entorn en el qual es realitzen.

En el cas d’Algemesí, l’ajuda ha estat concedida per a la realització de dues obres que han estat coordinades en conjunt amb el Jurat de Reg. Cada obra té estimada una duració d’uns 45 dies, la primera és l’ampliació del Camí Claper que va començar el passat 12 de juny i ha empleat a 53 peons agrícoles i 2 oficials, i, en segon lloc està l’obra dels murs de la séquia del Camí Caseta Escolà, que començarà el 25 de juliol i comptarà amb 53 peons i 4 oficials.

Aquesta segona obra “és de molta importància per a la ciutadania, ja que l’objectiu és millorar la séquia del Cotó Neu per a facilitar el desaigüe del subterrani de la redona de la Plaça Europa” han destacat els regidors d’Ocupació, Pere Blanco, i d’Agricultura, Antoni García, els quals s’han mostrat molt agraïts amb el Jurat de Reg per la seua col•laboració per dur a terme aquestes millores.