El consistori invertirà 30.000 euros en estes pràctiques formatives que pretenen facilitar l’accés al mercat laboral
L’Ajuntament d’Algemesí ha oferit una nova edició del programa de beques per a joves desocupats universitaris i cicles formatius de grau superior. Esta serà la quarta edició i s’ofereixen en esta ocasió 14 beques de pràctiques formatives amb finançament exclusivament municipal.
Per a això, el consistori ha habilitat un total de 30.000 euros que pretenen acostar a joves universitaris i de formació professional al mercat laboral i facilitar-los una ajuda en la inserció professional.
A través de la web institucional www.algemesi.es es podran conéixer al detall els requisits i característiques d’estes beques així com accedir als formularis d’inscripció que s’hauran de presentar complimentats en l’Ajuntament d’Algemesí fins al 20 d’Abril. La duració inicial serà d’un mes i es podrà prorrogar, si és el cas, fins a un màxim de tres mesos. L’assignació serà de 700 euros bruts mensuals per a llicenciats i 500 € per a cicles formatius de grau superior i la dedicació dels becaris serà de 25 hores a la setmana, gaudint d’estes beques en els propers mesos.
Entre les titulacions que se sol·liciten es troben graus d’Economia, ADE, Ciències Polítiques, Relacions Laborals i RRHH, psicologia, pedagogia, psicopedagogía, Informació i Documentació, Història, Filologia, Comunicació Audiovisual, Història de l’art, Educació Social. Treball Social, Tècnic Superior en Administració i Finances, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Grau Mestre Educació Infantil, Grau en Filologia Catalana, Grau en Periodisme, Grau en Comunicació i Relacions Públiques.
Entre els requisits sol·licitats està ser veí d’Algemesí, tindre com a màxim 30 anys, haver finalitzat els estudis requerits entre els cursos acadèmics dels 4 últims anys o convocatòria avançada dels exàmens de Grau 2015-2016, estar en situació de desocupació i no ser beneficiari de cap altra beca o ajuda amb la mateixa o anàloga finalitat.
El termini per a presentar les sol·licituds serà fins al 20 d’Abril de 2016 i les bases completes es publicaran en la pàgina web de l’Ajuntament www.algemesi.es. També s’exposaran en el tauler d’anuncis.

Font: algemesi.net