La regidoria d’Agricultura signa un conveni amb la COPAL i l’empresa Joaquím Machí SL per a fer front a la plaga de la negrilla causada per la mosca blanca.

LVA.-  La regidoria d’Agricultura ha signat un conveni amb la cooperativa agrícola COPAL i l’empresa Joaquím Machí SL per a destinar 90.000 euros del pressupost d’enguany a fer front a la plaga de la negrilla causada per la mosca blanca que va afectar al voltant d’unes 10.000 fanecades, principalment de camps de cítrics i concretament de navelines, la temporada passada.

Estes últimes setmanes representants de l’Ajuntament i de les empreses agrícoles han estat reunint-se per a tractar els problemes que ha suposat la plaga del fong de la negrilla en la campanya de cítrics de la temporada passada i buscar solucions de cara a les pròximes campanyes. El regidor d’Agricultura, Antonio García, va declarar en la primera reunió que l’objectiu era “començar a elaborar un pla estratègic segons els pressupostos disponibles perquè l’Ajuntament ajude en tot el que puga.”

Finalment s’ha decidit posar en marxa un pla d’ajuda que consisteix a destinar 90.000 euros (9 euros per fanecada amb la idea d’actuar en unes 10.000 fanecades) en un tractament preventiu perquè aquest fong no arribe a desenvolupar-se. El tractament, que es basa en l’aplicació d’oli miscible des de l’apareguda dels primers focus, es coordinarà des de COPAL i Machí.

El president de COPAL, Vicent Bomboí, ha explicat que des que comence la temporada a finals de setembre es tindran en compte testigs (arbres concrets dins d’una plantació que es vigilen i actuen com a testimonis) per a detectar els primers indicis i actuar ràpidament amb l’objectiu que la mínima quantitat possible de cítrics és vega afectada. A més, ha concretat que l’oli miscible és l’opció elegida perquè, a més de complir amb tota la normativa fitosanitària existent, és un mètode efectiu de prevenció que no genera residus ni interfereix en els terminis de seguretat de la collita ni consum de la fruita.

Qualsevol propietari/ària de camps que tinga interés en rebre aquest tractament pot acudir directament a les empreses ja mencionades que coordinen el pla d’ajudes municipal.