tractment-processonariaEl departament tècnic municipal s’ha inclinat per la endoteràpia vegetal, sistema que permet aplicar l’insecticida directament a l’interior de l’arbre mitjançant unes calculades perforacions i injectant a la pressió adequada, doncs varia segons espècie i diàmetre del tronc.
D’aquesta forma, amb una sola aplicació anual es controla la processionària, així com el temut escarabat barrenador Tomicus, que mor en ingerir les fulles contaminades per l’insecticida a través dels conductors de saba.
Igualment, la seguretat de qui fa el tractament, dels usuaris de la zona i de l’entorn és absoluta, doncs el líquid no es dispersa ni es manipula com en els tractaments tradicionals, sent innocu per a altres espècies que no siguen les que es desitgen eliminar.
L’any passat va haver-hi una major incidència de borses de processionària del que és habitual a Algemesí, conseqüència de les temperatures suaus i falta de pluges, que van afeblir els pins i van permetre una major proliferació d’aquesta plaga.
És en aquesta època de l’any quan les larves de la irritant eruga, tan habitual en la zona mediterrània, comencen a alimentar-se de les fulles de pi i, per açò, quan més efectius són els tractaments.
Si aquest pròxim hivern, com s’espera, no apareixen les clàssiques borses de processionària en aquests pins tractats, es valorarà ampliar el tractament a més arbres.
El regidor de Parcs i Jardins , Antonio García, ha destacat la necessitat de “prevenir aquests problemes abans que la proliferació de la plaga siga un fet i es convertisca en un problema”.