Es tracta d’un pla subvencionat per la Diputació de València que naix de la incorporació de nova normativa i nous objectius de reducció, reutilització i reciclatge en l’àmbit de la gestió de residus.

LVA.-  La Diputació de València, a través de l’àrea de Medi Ambient, ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 4.800 euros per a la redacció del Pla Local de Gestió Residus Domèstics i Assimilables (PLGRDA).

Es tracta d’un pla que naix per la incorporació de nova normativa en l’àmbit de la gestió de residus, que obliga les entitats locals a realitzar modificacions o adaptacions en els seus sistemes de recollida a fi de poder complir amb ella i amb els nous objectius en matèria de reducció, reutilització i reciclatge.

Algemesí ha començat els treballs de redacció d’aquest projecte, ja que el Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana estableix que les àrees urbanes de més de 10.000 habitants han de disposar d’un pla local de residus. Aquest document serà una eina d’ajuda per establir l’estratègia del municipi en matèria de gestió de residus, establir les principals directrius i poder millorar la recollida de residus que ara mateix s’està realitzant en el municipi.

Amb aquest objectiu s’implicarà als agents socials i ciutadans en la redacció d’aquest, mitjançant una enquesta participativa, de manera que es convertisca en el document de referència  per a un reciclatge més eficient durant els pròxims anys,  augmentant les quantitats recollides de les diferents fraccions i reduint els residus que s’envien a l’abocador.