Augmenta la flota de vehicles municipals amb una furgoneta i una camioneta destinades a donar suport a les diferents brigades locals.

LVA.-  L’Ajuntament d’Algemesí ha modernitzat la seua flota de vehicles municipals amb l’addició d’una furgoneta i una camioneta destinades a donar suport a les diferents brigades locals. Aquesta renovació té com a objectiu millorar les condicions dels treballadors per a oferir serveis públics de qualitat i realitzar distintes tasques, com pot ser el transport d’objectes voluminosos i material de construcció.

L’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis, assenyala: «La flota de vehicles municipals es troba en un estat d’obsolescència important. Les reparacions en els tallers són molt constants, generen costos afegits per a l’Ajuntament i dificulten la prestació de serveis públics perquè no hi han suficients vehicles disponibles i en algunes ocasions ens veiem obligats a llogar-ne més. Amb l’addició d’aquests nous mitjans de transport, l’Ajuntament busca reduir aquesta càrrega pressupostària».