L’Ajuntament d’Algemesí s’adhereix al Pla Resistir per a autònoms i empreses de la ciutat, i gestionarà 555.867 euros en ajudes directes als sectors més afectats.

façana ajuntamentLVA.-  La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Algemesí va acordar l’acceptació de les ajudes del Pla Resistir de la Generalitat amb el compromís d’aportar l’import de 83.380 euros, de participació municipal d’un total de 555.867 euros. Els diners els aporta en un 62,5% la Generalitat, un 22,5% a càrrec de la Diputació, i el 15% restant l’Ajuntament. Una vegada acceptada l’ajuda, l’Ajuntament publicarà les bases en breu i està treballant perquè les ajudes arriben amb rapidesa.

Les ajudes es destinen als sectors més afectats per les noves mesures autonòmiques contra la pandèmia, com l’hostaleria i la restauració, els allotjaments turístics, les activitats turístiques i les activitats artístiques i d’oci. Estan dirigides a cobrir despeses corrents des d’abril de 2020 amb una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom o empresa amb un màxim de 10 treballadors i d’una quantitat fixa de 200€ per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020.

La participació en el present Pla Resistir serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en aquest decret llei. Aquesta compatibilitat estarà condicionada al fet que l’import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de l’activitat subvencionada.

“Volem accelerar els tràmits administratius per a fer possible que es cobren les ajudes el més prompte possible i ajudar així a les empreses afectades. Els serveis administratius municipals relacionats amb les empreses locals com ara OTEA ó ADA informaran i ajudaran a les empreses que ho necessiten a sol·licitar les ajudes del nou pla”, assegura la regidora de Promoció Econòmica, Palma Egido.

A més, el Pla Resistir consta d’altres tres línies presentades per la Generalitat. Ajudes directes a empreses i autònoms d’un total de 80 milions d’euros directes dirigides a bonificar fins al 100% les quotes a la Seguretat Social que tramita Labora del 4 al 17 de febrer i ajudes per a treballadors afectats per ERTO per 17 milions d’euros a través de transferència directa als afectats.

S’articulen ajudes específiques per a sectors amb un perjudici sostingut durant tota la pandèmia, amb 8 milions d’euros pel tancament total de la seua activitat o per la reducció dràstica dels ingressos. I l’Institut Valencià de Finances instrumenta noves eines financeres per valor de 50 milions d’euros en préstecs bonificats de fins a 750.000 euros per a les empreses vinculades a l’oci, l’allotjament i la restauració.

Estes ajudes no tindran un caràcter excloent, per la qual cosa una mateixa empresa o autònom podrà optar a més d’una prestació de les que s’inclouen en el pla.