En els seus terrenys podrien alçar-se vivendes, un supermercat i una zona terciària amb bars i restaurants.

Màquina treballant en les antigues instal·lacions de COPAL.

LVA.-  Les instal·lacions de l’antiga Cooperativa d’Algemesí estan sent derrocades després que l’ajuntament notificara a l’actual empresa propietària que havia de garantir la seguretat pel perill que la seua falta de manteniment ocasionava i que va arribar a provocar despreniments, problemes d’insalubritat i, a més, risc per a la salut pública per la presència d’amiant en parts de la seua estructura.

Els terrenys ocupen una superfície de 37.154’09 metres quadrats que se situen entre els carrers València, Avinguda de la Generalitat i Ronda del Calvari, una zona en la que, en principi, estava previst construir un complex urbanístic format per 2.000 vivendes i una residència, un pla que va acabar frustrat per la crisi econòmica de 2008.

En estos moments, encara que no hi ha res confirmat, La Veu d’Algemesí ha pogut saber que la promotora ha presentat a l’ajuntament fins a quatre projectes diferents que comprenen la construcció de vivendes, un establiment d’alimentació i un espai terciari on podrien situar-se locals dedicats a la restauració.

Es tractaria de quatre alternatives en les quals sempre es contemplen zones verdes. La diferència entre elles radicaria en la distribució dels espais. Una possibilitat seria traçar un carrer transversal que diferenciara unes parts d’unes altres i que, probablement, travessaria des del carrer València fins a la Ronda del Calvari, però també podria donar-se la possibilitat d’edificar tota una ‘illa’ tancada.

Es desconeix si es contempla la possibilitat de buscar inversors que aposten per establiments d’oci per als joves d’Algemesí. El que sembla bastant segur és que, a més de la promoció de vivendes, els quatre projectes consideren la inclusió d’un supermercat.