L’atenció al ciutadà és fonamental, especialment en temps de pandèmia i en una administració local. És per això que, per a l’equip de govern, la millora de l’atenció a la ciutadania s’ha convertit en una prioritat. Així, per poder millorar aquest servei, hi ha tres alternatives que estan damunt la taula:

LVA.-  – La primera és digitalitzar les relacions entre l’ajuntament i la ciutadania. És a dir, posar a l’abast de la població sistemes que permeten presentar instàncies i documentació de forma telemàtica. A eixe respecte, s’han adquirit màquines per expedir certificats i registrar documents de forma automàtica. Ara, per a algunes gestions, ja no és necessari esperar a ser atès pel personal municipal, sinó que la gestió la pot fer el mateix ciutadà estalviant temps i cues.

La segona alternativa seria re-distribuir l’espai actual disponible a l’ajuntament. En diversos plenaris, he suggerit la possibilitat d’utilitzar l’espai a la planta baixa que a hores d’ara està infrautilitzat i on pràcticament no es du a terme cap activitat. Aquest és l’espai destinat als partits polítics, però no s’utilitza i es podria aprofitar per a reorganitzar el DIAL. Així, guanyeriem metres i els partits polítics podrien gaudir d’altres dependències que estan disponibles. No obstant això, a l’oposició sembla que aquesta opció no els agrada, ja que encara estem esperant resposta.

La tercera alternativa implica adquirir algun immoble per tal d’habilitar un nou DIAL que possibilite oferir al ciutadà el servei adequat. En la situació actual, açò passa per la compra d’algun edifici en algun lloc proper a l’ajuntament.

A l’hora d’avaluar cadascuna de les alternatives, s’han de tenir en compte tres aspectes: economia, temps, i servei.

La compra de les noves màquines impliquen una certa despesa econòmica, però tardarem un temps en apreciar la millora del servei perquè hi ha gent que continua necessitant l’atenció presencial. Per tant, no sembla que aquesta alternativa puga solucionar el problema. Respecte a l’adquisició d’algun edifici adjacent a l’ajuntament, òbviament millorarà el servei de forma clara, però a més de la gran despesa que suposa, també implica un termini de temps d’execució excessiu, i no sembla responsable condicionar el servei a l’execució d’una obra d’aquesta envergadura.

Per tant, sense cap mena de dubte, la millor opció, més econòmica i més ràpida seria reorganitzar l’espai que actualment tenim a l’ajuntament per tal de poder atendre amb seguretat i eficiència a la ciutadania. Ara només resta que l’oposició ens done el seu vistiplau, per a posar-nos en marxa.