La mala praxi de l’empresa adjudicatària no elimina la responsabilitat “in vigilando” del govern.

+Compromís.-  La que ja pot qualificar-se com a la l’actuació del govern més polèmica al parc Salvador Castell, una actuació d’esquenes a la ciutadania i d’esquenes al medi ambient, una “reforma” que la immensa majoria de ciutadans titllen de despropòsit, continua donant que parlar. A més dels desencerts en el disseny del projecte -d’esquenes als veïns i pensat per convertir-lo en un recinte firal encobert- cal sumar la nul·la sensibilitat mediambiental que s’ha tingut a l’hora d’elaborar tant el projecte com el plec d’adjudicació, i per això no podíem quedar-nos callats davant les salvatjades que es porten perpetrant una darrere de l’altra al Parc Salvador Castell.

Ahir mateix l’equip de govern ens informà en comissió que l’empresa assumia la responsabilitat en la caiguda d’un gran arbre al qual havia destrossat les arrels, i que s’estava quantificant el dany patrimonial. Evidentment el dany es podrà qualificar monetàriament, però el dany real i ecològic no serà mai reparat. El problema és per què ha passat això, i la resposta la tenim en el plec d’adjudicació i en els informes que s’elaboren: no existeix cap indicació sobre com tractar el patrimoni arbori, ni cap informe mediambiental que indique quins arbres s’han de preservar ni el valor ecològic del mateix. Fins i tot en la comissió de selecció, que la nomena l’alcaldessa, ha passat d’incorporar al tècnic mediambiental. Per a què, si per a ells la reforma no va sobre el medi ambient?

Si llegim el plec de condicions, podem veure que existeixen múltiples prescripcions tècniques relatives a qüestions de seguretat, usos de materials, planificació etc, però cap sobre pautes d’actuació amb els arbres. L’única condició mediambiental al contracte de l’obra que el consistori exigí fou, i citem textualment “6. Condición medioambiental. Los materiales que se utilicen deberán ser lo mas sostenibles medioambientalmente posible y las maquinas e instrumentos que empleen deberán utilizarse con el menor ruido posible, según los niveles técnicos reconocidos”. Com es pot llegir al document públic, els arbres presents al parc no només no eren un element prioritari, sinó que ni tan sols els tingueren en consideració i s’han ignorat totalment des del principi les normes bàsiques de protecció dels elements vegetals en treballs de construcció. Ara, això sí, el postureig de celebrar el dia de l’arbre o de posar-se el pin dels objectius de desenvolupament que no falte.

Sí, l’empresa ho ha fet malament i no ha tingut cap sensibilitat ecològica, però això ha passat perquè qui havia de vigilar que això no passés no ho ha fet, l’ajuntament. És ell qui no ha previst que no sols calia reparar el paviment i fer comeses de serveis, sinó que també calia mimar un arbrat amb desenes d’anys, atenent als protocols i mesures de protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. Està bé que si l’empresa és la responsable directa del mal fet que pague. Però això no impedeix que nosaltres demanem responsabilitats polítiques al govern per no haver estat sobre el tema. No obstant això, tot té una explicació, des del minut zero: ells han tingut en ment acabar el fals “recinte firal” que ja el PP comença en la zona del costat, però en cap moment amb tingut, ni tenen, intenció d’endreçar un parc per a la ciutadania. El govern de Trenzano no s’acaba de creure les qüestions relacionades amb el medi ambient i no enganya a ningú, i menys al veïnat que va ser qui va denunciar a la premsa i a les xarxes socials les autèntiques intencions que tenien per a l’arbrat: la tala indiscriminada de més d’una desena d’arbres de gran port.

Però per a Més Compromís per Algemesí l’element més valuós del parc eren els arbres, que és exactament el que no s’ha tingut en compte. No sols eixa desena d’arbres han estat tallats de manera intencionada, sinó que la falta de criteris en el plec i el fet de no posar el respecte a l’arbrat com a criteri central de la reforma fan que determinades actuacions de l’obra impliquen, no sols que ara haja caigut un arbre sinó danys irreparables per les ferides en les arrels que comportaran, i això els experts ho saben, la infecció per fongs i mort durant els pròxims anys de gran part de l’arbrat supervivent a la reforma. Estem davant d’un projecte que no ha tingut en consideració els requeriments biològics i fisiològics de l’arbrat, d’un projecte on maquinària pesada compactarà el sol, acció que per si fóra suficient amb tot el que ja hem exposat, asfixiarà a la llarga les arrels.

Des de Més Compromís per Algemesí pensem exigir responsabilitats, que l’empresa pague el mal fet atenent a la Norma de Granada així com un informe urgent de tècnics especialistes que avaluen la desfeta actual i el pronòstic a curt i llarg termini dels pocs arbres que encara queden en peu.