L’Associació de Mares i Pares i el Consell Escolar del col·legi públic Ribalta d’Algemesí han demanat a l’ajuntament que aplique la normativa vigent i distribuïsca entre tots els centres sostinguts amb diners públics l’alumnat amb necessitat de suport educatiu. La no aplicació d’esta norma, inclosa a la LOE i a la LOMQE i que enguany s’ha explicitat en el Decret d’Admissió de l’Alumnat publicat pel Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el passat 15 d’abril, ha convertit les escoles públiques d’Algemesí en guettos on es concentra la població escolar més necessitada, segons denuncien.

Tres dels cinc col·legis públics d’Algemesí han sigut declarats Centres d’Acció Educativa Singular (CAES) per concentrar a les seues aules més d’un 30% d’alumnes amb necessitats educatives, ja siga per tractar-se de famílies desfavorides, discapacitat, absentisme, per la incorporació tardana… o per altres raons. “Eixes són les dades oficials, però les dades reals són encara superiors”, indiquen. Mentre, a les quatre escoles concertades la presència d’alumnat amb necessitats es anecdòtica, d’acord amb les dades de matriculació.

La no aplicació de la llei educativa està en l’origen del desequilibri. La norma, establida per l’anterior govern, sols va ser aplicada a Algemesí a l’inici del mandat de l’anterior consistori, quan es va encomanar la baremació de l’alumnat amb necessitats i es va establir la reserva de places per a estos escolars a tots els col·legis del poble. Però davant de la protesta de famílies que s’havien quedat sense plaça als centres concertats i davant la prioritat del criteri de la lliure elecció de centre per part dels pares, no se va tornar a aplicar la normativa, detallen fonts municipals.

El Decret d’Admissió publicat enguany per la Conselleria d’Educació és clar i al seu preàmbul especifica: “ (…) Es reforça el control social del procediment per a fer possible conjugar la llibertat d’elecció de centre de les famílies, l’accés de tot l’alumnat en condicions d’igualtat, l’adequada i equilibrada escolarització entre els centres docents de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (…)”. A més a més recorda que: “Els centres docents públics i privats concertats, en cap cas, podran percebre quantitats de les famílies per rebre les ensenyances de caràcter gratuït, ni exigir aportacions en concepte de matrícula o per reserva de plaça. Tampoc podran imposar a les famílies l’obligació de fer aportacions a fundacions o associacions. No es podrà exigir l’adquisició de material o equipament escolar en establiments determinats, ni la utilització de serveis obligatoris, associats a les ensenyances, que requerisquen aportacions econòmiques per part de les famílies de l’alumnat”.

I això ho va remarcar el Secretari Autonòmic d’Educació, Miquel Soler, davant de l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, el passat 20 d’abril a una xarrada organitzada pel PSOE local en el Casino Lliberal: “Els centres que paguem entre tots han d’escolaritzar per igual a tots els alumnes. Els guettos no van bé per a res. L’escola és l’instrument més important que tenim per compensar les desigualtats d’origen. Els centres no poden tindre autonomia per a seleccionar a l’alumnat, a les famílies que es matriculen a l’escola”.

Soler va incidir també en què “si volem millorar el sistema educatiu hem de treballar conjuntament tots, administracions i comunitat educativa” i, en esta línea, els pares i mares del Ribalta han iniciat una campanya amb l’objectiu d’equilibrar l’escolarització de l’alumnat amb necessitats de suport educatiu per evitar el tracte desigual a les comunitats educatives de la localitat, els greuges comparatius que es creen entre els centres escolars i per la impossibilitat d’avançar en la pràctica cap a un sistema educatiu inclusiu on tot l’alumnat puga integrar-se educativa i socialment de manera adequada i sense discriminacions de cap tipus, al temps que les seues famílies van integrant-se en la comunitat local. L’AMPA ha sol·licitat a la Comissió d’Escolarització Municipal, constituïda la setmana passada, “que prenga les mesures oportunes per a que en cap aula de la nostra ciutat se supere el percentatge esmentat del 20% d’alumnes amb necessitats de compensació educativa, per facilitar així els processos d’integració i aprenentatge, i la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat, siga quina siga la seua procedència i la seua llengua pròpia”. L’Ajuntament d’Algemesí s’ha compromés a treballar per corregir la situació, tal i com han fet saber als pares i a la direcció del centre.

El Ribalta prén com a model al col·legi Concepción Arenal de Vila-real, que va denunciar la seua situació de saturació davant el Síndic de Greuges, qui va emetre una recomanació en octubre de 2015 on constata la concentració de l’alumnat amb necessitats a diversos centres públics i reconeix que “no es compleix l’article 87 de la LOE i la LOMQE, que exigeix a les Administracions garantir “una adequada i equilibrada escolarització de l’alumnat amb necessitats de suport educatiu” i “reservar-li fins al final del període de preinscripció i matrícula una part de les places”. En este sentit, recomana a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport “que en casos com l’analitzat promoga les actuacions necessàries per tal de garantir en totes les localitats, inclosa Vila-real, una escolarització equilibrada de l’alumnat amb necessitats de compensació educativa de conformitat amb allò previst en el procediment establit en els articles 22, 23 i 24 de la Ordre 14/2013, de 4 d’abril, tot mantenint la reserva de places fins a la fi del període de preinscripció i matrícula, tal i com assenyala l’article 87.2 de la LOE i LOMQE a fi de garantir una adequada i equilibrada escolarització d’estos alumnes”.