El sindicat passa de no tindre secció sindical, a tindre la majoria absoluta en la Mesa General de Negociació.

LVA.-  En 2019 l’STAS-Intersindical Valenciana es presentà per primera vegada a les eleccions sindicals en l’Ajuntament d’Algemesí. Amb un programa renovat i amb un grup d’afiliats i simpatitzants molt motivats i mobilitzats concorreguérem a les eleccions per a funcionaris obtenint 2 representants sindicals dels 9 que s’elegien i quedant la segona força sindical. L’any següent, un grup d’afiliades laborals demanà la celebració d’eleccions sindicals entre els treballadors i treballadores no funcionàries. Feia més de 20 anys que, amb la complicitat de la resta de sindicats, no se celebraven eleccions per al sector laboral. Però STAS-IV tenia clar que no podia ser que alguns treballadors i treballadores no tingueren dret a elegir els seus representants, com venia passant.

Així doncs en 2020 se celebraren les eleccions del personal laboral en les que s’hi elegiren 3 representants que foren tots per a STAS-IV. Això implicava que calia recompondre la representació sindical a la Mesa General de Negociació (MGN), restant 2 representants a sindicats amb menys representació entre funcionaris (FIFA i SPLB ), i incorporant-se 2 representants laborals de STAS.

Però FIFA i CCOO -que ni es presentà- impugnaren les eleccions dels laborals i acudiren a un laudo arbitral en matèria electoral. L’ajuntament havia certificat que les jornades treballades pel personal eventual eren 18.545, i en base a això els tècnics de l’ajuntament, complint la llei, determinaren que el número de representants a escollir pels laborals eren 3, Però sorprenentment CCOO, que volia saber més que els propis tècnics, afirmà en el laudo que les jornades eventuals eren 2589. I paradoxalment en el laudo l’advocat de l’ajuntament es posà de part de CCOO, passant del que els propis tècnics municipals de contractació indicaven al respecte del número de jornades eventuals. Així les coses el laudo estimà el criteri de CCOO i convertí els 3 representants dels laborals en sols 1.

Òbviament i en vista que l’ajuntament no defensà la seua pròpia actuació ni la legalitat presentàrem una demanda en el Jutjat del Social, demanda que hem guanyat, perquè com indica el magistrat en la sentència “Los datos que constan a CCOO (2589 jornadas) se ignora de dónde se han obtenido”.

Les úniques dades certificades són les 18.545 que certificaren els tècnics de contractació, però això no és d’estranyar el retret que li fa el magistrat a l’ajuntament “lo más llamativo en el presente procedimiento es la ausencia de un mayor esfuerzo acreditativo respecto al número de trabajadores que prestan sus servicios en el Ayuntamiento de Algemesí y cuántas han sido las jornadas que prestaron”. És evident que al magistrat no li ha passat per alt la falta d’interès de l’Ajuntament de defensar la seua pròpia actuació.

El ben cert, però, és que al final la justícia ens ha donat la raó en una sentència ferma on es conclou que “los cálculos efectuados por la propia empresa en el modelo 5.2 son correctos, que es lo que lo que se defiende por la demandante en este proceso. Simplemente no ha quedado acreditado que las jornadas trabajadas por eventuales fueran las 2589 defendidas por CCOO.”

Resulta lamentable que els serveis jurídics de l’ajuntament no hagen defensat clarament la legalitat d’unes eleccions que ells mateixa organitzaren d’acord amb els encertats criteris de Contractació, i sobretot que un sindicat que s’anomena de classe, com és CCOO, haja intentat restar-li representació sindical al personal laboral en benefici d’altre personal. STAS-IV serà l’únic sindicat que representa tant al funcionariat com al personal laboral, l’únic sindicat que ha demostrat que no fa distincions de primera i segona categoria entre el col·lectiu treballador, i per això el conjunt de treballadors i treballadores que ens han votat han aconseguit que tinguem la majoria absoluta en la part sindical en la MGN.