Per tal d’afavorir un procés clar i transparent, i abans  que Psoe i EU tracten la proposta en assemblea, els enviem una reflexió oberta sobre què pensem que necessita Algemesí.
Divendres passat els regidors de tots tres partits mantinguérem una primera reunió de contacte en la que abordàrem la possibilitat de canviar la relació de forces i els papers que en l’actualitat regeix el funcionament de l’ajuntament d’Algemesí. L’inici d’aquestes negociacions fou proposat en assemblea pels militants i simpatitzants de M+S ALGEMESÍ, i com és lògic, els regidors de PSOE i EU deuen també consultar amb les seues bases què pensen d’aquest futurible canvi d’status quo, i així ens ho comunicàrem divendres.
En eixa primera reunió, però, no tinguérem oportunitat d’explicar concretament com concebem nosaltres eixa nova configuració del govern municipal, no poguérem concretar què pensem que convindria a Algemesí, així com tampoc entràrem a fons a detallar quines serien les línies prioritàries a seguir en el que queda de legislatura.
És per això que la Coordinadora de M+S ALGEMESÍ, seguint les indicacions de l’Assemblea, ha fet arribar a tots dos partits un document amb una proposta meditada però totalment oberta a debat i modificació, i sorgida a partir de la reflexió del que ha estat el primer terç de la legislatura. En eixe document concretem  quina és la proposta que considerem més escaient per a conduir Algemesí.
La proposta parteix de la consideració que cal donar un nou impuls a l’acció de govern, així com de l’aposta per assegurar una majoria estable i sòlida de govern. Es tracta, doncs, d’encetar una nova dinàmica  de govern replantejant-ho de nou.
Tal i com  sempre hem mantés, si volem donar eixe nou impuls caldrà que les tres persones que han liderat tres projectes diferents, però amb la majoria de punts en comú, treballaren directament al si de la institució per posar en funcionament el millor de tots tres projectes, projectes que es concretaren al principi de la legislatura en les 115 propostes.
Entenem doncs que el millor és establir un «trilideratge» compartit. clarament visibilitzat on els dos tinents alcaldes comptarien amb delegació de signatura i possibilitat d’elaborar decrets per delegació. Proposem per tant que els caps de llista esdevinguen impulsors i dinamitzadors de la política local i defugen de convertir-se sols en gestors o pseudofuncionaris.
S’establirien per tant tres grans àrees de govern i de coordinació així com unes polítiques transversals i no estanques, donat que la presa de les principals decisions sempre seria per consens. Aquest nou model de funcionament implicaria potenciar les reunions periòdiques i conjuntes entre  tècnics i polítics. Evidentment tot això sols és possible a partir del replantejament de la política de sous dels polítics, establint uns nous sostres salarials sempre respectant el que indica la llei i la FVMP. Estalviar diners a canvi de minvar eficàcia política no és una bona solució i per a M+S ALGEMESÍ eixe plantejament tan simplista, adoptat a principi de la legislatura, ens ha portat en gran part a on estem.
No cal dir que veiem les 115 propostes com al full de ruta a seguir i pensem que caldrà fer, almenys durant el que queda de legislatura, una revisió semestral. No obstant això, informem a tots dos partits sobre quins punts ens agradaria que prioritzara el nou govern. L’impuls d’una política industrial clara i pensada a llarg termini,  les polítiques municipals de combat contra l’atur, rebaixar les tensions i conflictes en la plantilla de la policia, polítiques efectives que contemplen la participació ciutadana i la vertebració del teixit social d’Algemesí (consells de Barri al Carrascalet i el Raval, Consell Ciutadà, Consell de Cultura…), abordar definitivament el tema del recinte firal estudiant diferents alternatives i concepcions, o establir unes noves bases per tancar definitivament el confrontament que generen les festes de bous separant la part lúdica de la tauromàquia -i tenir clara la política d’inversió de diners públic en aquest tipus de festes-, són alguns dels temes que els hem fet saber ens interessa impulsar.
Algemesí necessita un govern fort, però no sols numèricament parlant, sinó un govern fort en idees, iniciatives, en il·lusions i resultats. No entenem les negociacions, com tampoc entenguérem les d’inici de legislatura,  com un repartiment de competències o funcions, sinó com un procés sinergètic. I per a crear sinèrgies caldrà deixar ben clar què espera cadascú d’aquesta situació. Les assembles del PSOE i EU no poden debatre en abstracte si és millor, o no, bastir un nou govern, sinó que tenen dret a saber què entenem nosaltres per reconfigurar un nou govern, com pensem que es pot fer i per a què es pot fer.
Font: Més Algemesí