D’AQUESTA MANERA ES DONARÀ AIXÍ COMPLIMENT AL PUNT 23 DE LES 115 PROPOSTES PROGRAMÀTIQUES D’INVESTIDURA.

El poder econòmic, i sovint i malauradament el polític, estan separant cada vegada més a les persones, en lloc de fer que avancen juntes. Si això passa a la nostra societat, el mateix passa a nivell de països i continents.

La cooperació internacional a nivell local és el granet de sorra amb el que podem contribuir per tal de reduir aquesta desigualtat. Per això els partits que feren possible la investidura de l’actual alcaldessa acordàrem, en el punt 23 de les 115 propostes de govern, arribar en el període de 6 anys a destinar el 0’7% del pressupost municipal a Cooperació, tal i com recomana l’ONU. Això significa que els pressupostos de 2021 deurien contemplar ja eixa xifra.

Els pressupostos per a l’exercici 2016 de l’ajuntament d’Algemesí indiquen que l’apartat de Cooperació Internacional rebrà una aportació econòmica de 57.000€, Tenint en . compte que l’ajuntament d’Algemesí té un, pressupost de 18.560.501€ per al mateix any, aquesta aportació implica un 0’3071% del total.. Tot i que en relació a l’any passat aquesta aportació s’ha incrementat, a proposta de M+S ALGEMESÍ, en relació als 45.000€ de l’exercici anterior (0’247%), aquesta xifra encara està molt lluny i no aconseguirem acomplir eixe punt del pacte si no ens espavilem.

La xifra del 0’7% per a Cooperació tampoc és nova, i dissortadament s’avança molt lentament en la seua consecució. La proposta de destinar un percentatge del producte nacional brut (PNB) dels països rics com ajuda oficial a països en vies de desenvolupament va tindre els seus inicis allà pels anys 50, i es va concretar definitivament al 1.972 on en el marc d’una conferència sobre comerç: i desenvolupament, les Nacions Unides adoptaren en la resolució 61 l’objectiu de destinar el 0,7% del PNB deis països més industrialitzats a ajuda oficial al desenvolupament deis països més pobres del Sud. Aquesta proposta ha sigut ratificada en posteriors cimeres de Nacions Unides. També per part de l’Estat Espanyol.

Tampoc és nova aquesta petició al plenari municipal. En 2014 el companys socialistes que ara ocupen l’alcaldia ja va fer una proposta d’incrementar en 6 anys (2014-2020) aquesta partida, proposta que va ser desestimada per la majoria del plenari però que va ser votada favorablement pels tres partits que aleshores estaven en l’oposició. Pertoca ara ratificar, concretar i actulitzar aquest compromís davant la ciutadania. Per això hem presentat un moció al respecte que no sols recorda eixe punt 23 del pacte, sinó que el concreta establint un calendari d’increment de la partida de Cooperació per a aquest període.

Com hem dit, en l’actualitat, tot i l’increment en relació a l’any passat, no arribem a la meitat d’eixa xifra. Tenim pendent encara de votació una proposta que també anirà per a aquest plenari, d’incrementar la partida enguany del 57.000€ inicials a 69.000€. Per a poder assolir el compromís que ens hem fixat cal establir una planificació que implica, d’entrada que enguany assolim ja la meitat d’eixa xifra i posteriorment anar incrementant-la més o menys un 0’075% fins el darrer any pràcticament. El ritme ideal, podria ser, si fa no fa, el següent:

2016 (0’35%), 2017 (0’425%), 2018 (0’5%), 2019 (0’575%)
2020% (0’65%) 2021(0’7%).

No dubtem que aquesta petició contarà amb el vot favorable de l’equip de govern, ja que forma part de l’acord d’investidura, però esperem també que compte amb el vot favorable del PP, donat que es tracta de complir un acord que el govern de l’Estat ratificà fa molt de temps.

Font: Més Algemesí