La base social d’associacions locals que treballen en cooperació fa que algemesí tinga molts projectes i iniciatives que atendre.
Quan negociàrem els pressupostos M+S ALGEMESÍ es va quedar profundament estranyat que malgrat l’acord d’augmentar un 50% el finançament de la construcció d’un centre de Secundària a Burkina Faso, o el d’augmentat la quantitat per a cooperació paulatinament fins arribar al 0’7% -punts 23 i 24 de l’acord de legislatura- l’equip de govern havia mantes inamovibles els 45.000€ que destinava el PP. Estranyesa que augmenta pel fet que la legislatura anterior el propi PSOE havia presentat una moció al respecte.
És per això que, davant la passivitat i desinterès en el tema que havia mostrat l’actual regidora de Cooperació, en l’esmena a la totalitat que presentàrem als pressupostos M+S ALGEMESÍ convertí eixos 45.000€ inicials en 57.000€ finals. Així es feia front a la petició de 45.000€ que ens feia l’ONG local que va a construir el centre de secundària a Basneeree, i es reservaven altres 12.000€ per a altres projecte de cooperació i sensibilització. Afortunadament Algemesí és un poble solidari i són moltes les associacions que estan implicades en projectes de sensibilització i cooperació, i per tant són significatives les peticions d’ajuda que superen, amb escreix, eixos 12.000€. En un pressupost de més de 18 milions d’euros no és difícil, si es té voluntat política, trobar uns 12.000€ extra que permeten atendre aquestes peticions. Per tal d’evitar que aquelles persones i associacions que ja dediquen el seu temps i esforços a fer un món més habitable no es vegen frenades en el seu treball, hem considerat necessari dotar aquesta partida de 12.000€ extra, tot i que l’actual equip de govern i la responsable d’àrea pensaven simplement mantenir la partida i minorar la col·laboració municipal en aquests projectes. Fins i tot estaven disposats a no escoltar la petició que se’ns va fer a tots els partits d’augmentar la participació municipal en l’escola de Basneeree als 45.000€, quantitat que havíem acordat durant la negociació dels pressupostos.
M+S ALGEMESÍ no pensa donar l’esquena a aquelles persones que treballen per l’educació en Àfrica, o que ajuden als discapacitats en el Sahara, als que constitueixen Pobresa Zero o als que realitzen les jornades d’Àfrica. És per això que en vista que l’equip de govern no trobava solució a la situació hem presentat en el dia de hui una proposta de modificació de crèdit per a dotar la partida de Cooperació en 12.000€ sense perjudicar cap servei que s’estiga prestant.
Es tracta simplement de agafar els diners de dos llocs de treball que no estan coberts i que per tant són diners que no es gasten. Agafant la indemnització del primer trimestre del Síndic d’Atenció Ciutadana –en l’actualitat vacant- i el sou i seguretat social del primer quadrimestre de la Tècnica de Biblioteca –plaça també vacant- tot està solucionat. Eixos diners altres anys s’han quedat per al romanent de l’any següent o s’han gastat en cobrir les despeses extra de festes. I entre gastar-los en tres o quatre sopars de 3.000€ i gastar-los en Cooperació nosaltres ho tenim clar.
És per això que donat que la Regidora de Cooperació ha convocat un Consell de Cooperació per al dimarts que ve la representant de M+S ALGEMESÍ en el Consell els explicarà quina és la solució que nosaltres proposem per poder atendre tots els projectes que s’han presentat. Sabem que aquesta és una solució que deuria partir de la regidora responsable, però donat que no ha mostrat cap interés ni abans d’elaborar els pressupostos ni després per augmentar els diners que es destinen, nosaltres posarem eixa solució damunt la taula que no perjudica a ningú i que beneficia a tots. Esperem contar amb el suport de totes les forces polítiques.
Font: Més Algemesí