Els accessos a les escoles ha estat un fracàs absolut, provocant un descontent general i posant en perill als seus usuaris. Exigim solucions.

carril bici algemesiMés Compromís.-  Els accessos a tres centres escolars, Albert Tortajada, Ribalta i Cervantes necessitaven una adequació. Així ho va decidir la ciutadania a través dels pressupostos participatius de l’any 2016. Una participació ciutadana que nosaltres en el seu dia advertirem que no estava realitzant-se correctament, perquè no s’oferia als votants el projecte de cap de les obres. D’esta forma cada participant votava una inversió sense saber com anava a ser el projecte final. I així ha passat, del que es pensaven, aquells que apostaren per la remodelació i adequació als accessos als col·legis, al que ha resultat; se’n va com del cel a la terra, i ha estat un resultat molt decebedor per a la ciutadania.

Però ací no acaba la cosa i quan les coses s’improvisen acaben sent una «xapusa», perquè l’equip de govern s’ha inventat carril bici, pintat de color roig, que no estava al projecte que es va licitar, un carril (en contra direcció) que lleva un metre a la calçada i fa que els ciclistes hagen de jugar-se el tipo si venen cotxes de cara.

Aquest carril bici no compleix les dimensions recomanades per la Direcció General de Tràfic que en el document “MANUAL DE RECOMENDACIONES DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA, SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CARRIL BICI.” de l’any 2000, diu:

Para velocidades normales, entre los 15 Km/h y los 30 Km/h, y en condiciones adecuadas para la rodadura, se considera que la anchura ocupada por un ciclista en marcha es de 1,00 metre.

Aunque 1,00 m es el ancho mínimo estricto para la circulación de un ciclista, en el diseño de un carril bici se recomienda dar un resguardo de 0,25 m hacia ambos lados, por seguridad ante posibles movimientos, paradas o puestas en marcha.Por ello, en condiciones adecuadas de circulación, se puede considerar que el ancho estricto necesario en carriles bici unidireccionales es de 1,50 m.

En el projecte inicial de l’expedient nomenat, no apareix aquest carril bici, es més, en el projecte adjudicatari diu en el punt 1.2:

En esta intervención se efectuará un ensanchamiento de la sección peatonal del vial, una separación vegetal entre la zona rodada y la peatonal, zona de aparcamiento en línea, zona de estacionamiento para autobuses y carril rodado en una sola dirección.

A més, en el punt 1.3 especifica:

El carril proyectado en sentido al colegio Ribalta, tendrá 3,5m de ancho y será compartido con bicicletas convirtiéndose en una ciclocalle hasta la altura del colegio Riblata [sic]

Donat que la calçada té un ample de 3,50 metres i l’esmenat carril bici té 1,10 metres (marc inclòs), per als cotxes resten 2,40 metres, és impossible donar els 1,50 metres de separació de seguretat que estableix la llei entre vehicles a motor i usuaris (ciclistes i monopatins) del carril bici.

A més, l’informe de seguretat que hi ha a l’expedient no contempla l’esmenat carril bici, fent-se aquest a posteriori, sense estar contemplat en els plànols aprovats.

Altre punt conflictiu és que per a incorporar-se des de la plaça 1 de maig, de la part que encara no està construïda i que ve des de el carrer Pascual Ferrer, els vehicles a motor han d’envair necessàriament per a la seua incorporació, en 50cm o més, el carril bici que ve en sentit contrari, amb el perill que això implica si hi ha cap usuari (ciclista o monopatí) tornant per el carril bici.

Si per tot l’anterior no fos prou greu, la distància entre el carril bici, en sentit d’entrada a la ciutat, i els camps, en gran part del recorregut, es pràcticament cero, amb cap mesura de protecció ni barrera de seguretat, i si algú cau als camps o a la sèquia, el desnivell és de mig metre.

Més Compromís demanà en el plenari de desembre un informe de seguretat, denunciant la perillositat, i l’alcaldessa va contestar que l’obra encara no estava acabada. El mateix argument està donant a la comunitat escolar i considerem que no podem tolerar que s’enganye d’eixa forma a la ciutadania, tenint en compte que no hi ha prevista encara un altra fase ni hi ha consignació pressupostària, a més a més per a poder fer una altra fase, caldria urbanitzar una gran superfície de terreny. En els pressupostos recentment aprovats, no hi ha cap partida al respecte.

Pensem que ha estat una actuació irresponsable i temerària, una actuació que no sabem qui l’autoritzat, si l’alcaldessa o els regidors d’urbanisme o mobilitat, però tots ells hauran de respondre i donar solució el més aviat possible, i sobretot dient la veritat a la ciutadania.

No podem consentir una infraestructura que pose en perill als seus usuaris, per això hem presentat una moció demanant responsabilitats als regidors implicats, exigint un informe de seguretat i que posteriorment s’elimine el carril bici o es faça alguna actuació per tal de solventar el problema tan greu en zona escolar.